Kosten verhuizing

Woont u in een zorginstelling en gaat u verhuizen? Dan zijn daar vaak kosten aan verbonden. Wie de kosten moet betalen, hangt af van de situatie.

Ik wil zelf verhuizen

Wilt u zelf verhuizen naar een andere kamer van dezelfde zorginstelling? Of naar een andere zorginstelling? Dan moet u de verhuizing zelf betalen. Soms kunt u een vergoeding krijgen voor het inrichten van uw nieuwe kamer. Wilt u meer weten over deze vergoeding? Neem dan contact op met de zorginstelling waar u woont of gaat wonen.

De zorginstelling wil dat ik ga verhuizen

Vraagt de zorginstelling u om te verhuizen? Bijvoorbeeld door renovatie, nieuwbouw of doordat de zorginstelling gaat sluiten? Dan vergoedt de zorginstelling uw verhuiskosten. Soms kunt u een vergoeding krijgen voor het inrichten van uw nieuwe kamer. Neem hiervoor contact op met de zorginstelling waar u woont.

Ik ga weer zelfstandig wonen

Gaat u weer zelfstandig wonen? Dan betaalt u de verhuiskosten zelf. Heeft u voor een langere tijd in een zorginstelling gewoond? Dan geldt de regeling ‘terugkeer naar de maatschappij’ misschien voor u. De regeling houdt in dat u gedurende 4 maanden een lagere eigen bijdrage betaalt. Zo kunt u sparen voor de inrichting van uw woning. Bijvoorbeeld vloerbedekking, gordijnen en een wasmachine.

Aanvragen regeling 

Zo vraagt u de regeling 'terugkeer naar de maatschappij' aan.

  1. Vraag aan de zorginstelling of u gebruik kunt maken van deze regeling. Doe dit uiterlijk 4 maanden voordat u verhuist
  2. Uw zorginstelling stuurt dan het formulier ‘Terugkeer naar zelfstandig wonen Wlz’  naar het zorgkantoor. Wij ondertekenen het formulier en sturen het naar het CAK
  3. Het CAK beslist of u van de regeling gebruik kunt maken