Zorg regelen: zo werkt het

Heeft u recht op langdurige zorg? Dan maakt u een aantal keuzes om deze zorg te krijgen. Waar wilt u de zorg ontvangen: thuis of in een zorginstelling? Heeft u een voorkeur voor een zorgverlener? Wat is een zorgplan en wat legt u daarin vast? U leest hier verder over het krijgen van zorg in natura. 

Stap voor stap

Heeft u toestemming gekregen voor het ontvangen van langdurige zorg? Dan heeft u een indicatiebesluit ontvangen van het CIZ. Daarna volgen deze stappen: 

 1. Zorg thuis of in een instelling kiezen
 2. Zorgverlener kiezen
 3. Afspraken maken
 4. Zorg ontvangen
 5. Evalueren
 6. Betalen

Heeft u nog geen toestemming gevraagd? Lees dan hier hoe u een indicatie voor langdurige zorg aanvraagt.

Zorg thuis ontvangen of....

Wilt u graag thuis blijven wonen en dezelfde zorg ontvangen als in een zorginstelling? Met een volledig pakket thuis ontvangt u deze zorg thuis. Inclusief maaltijden. 

Wilt u slechts een deel van het totale zorgpakket ontvangen? Dat kan met een modulair pakket thuis. U kiest er dan voor delen (modules) van het totale zorgpakket niet te ontvangen. Omdat u dat niet wilt. Of omdat u dat zelf regelt met een persoonsgebonden budget.  Maaltijden regelt u in dit geval zelf.

... zorg in een instelling ontvangen

Heeft u zorg in een instelling nodig? Daarover hebben we afspraken met verzorgingshuizen, verpleeghuizen en zorginstellingen voor gehandicaptenzorg. U krijgt daar alle zorg die u nodig heeft, inclusief de maaltijden.
 • Welke voorwaarden zijn er bij thuis zorg ontvangen?
  • Uw gezondheid en uw veiligheid mogen geen gevaar lopen
  • Zorg thuis mag niet duurder zijn dan verblijf in een zorginstelling
 • Zorgprofiel: welke zorg is nodig?

  Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg? Dan heeft u het recht om in een zorginstelling te wonen. Daar hoort ook een zorgprofiel bij. Dat heette hiervoor een zorgzwaartepakket. In een zorgprofiel staat welke zorg u nodig hebt. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) stelt uw behoefte aan zorg vast en bepaalt welk zorgprofiel u nodig hebt.

Wat is zorg in natura?
Met allerlei zorgverleners in uw regio hebben we afspraken gemaakt voor het leveren van zorg. U krijgt deze zorg en wij betalen de rekening. Dit heet ‘zorg in natura’. 

Welke zorgverlener kunt u kiezen?

In onze zorggids vindt u de zorgverleners waarmee we afspraken hebben gemaakt voor het leveren van zorg thuis en in een instelling. U kunt daaruit een keuze maken. Kies een zorgverlener in de zorggids.

Afspraken maken: zet ze in uw zorgplan

Uw zorgplan beschrijft precies welke zorg en ondersteuning u krijgt. U legt er de afspraken in vast die u maakt met uw zorgverlener. Dat geeft u meer invloed op de zorg. Hulpverleners gebruiken het zorgplan ook om informatie over te dragen aan elkaar. In het zorgplan staat:

 • wat u zelf wilt doen
 • waar u hulp bij wilt
 • hoe u die hulp krijgt (bijvoorbeeld hoe laat en hoe vaak)
 • hoe de zorgverlener uw privacy kan respecteren
 • welke hulp uw familie of anderen kunnen geven

U maakt het zorgplan samen met uw zorgaanbieder. Andere namen voor een zorgplan zijn leefplan, persoonlijk plan of ondersteuningsplan.

Zorg ontvangen: hoe tevreden bent u erover?

U regelt nu de zorg waarvan u vindt dat deze het beste bij u past. Na verloop van tijd veranderen misschien uw wensen of heeft u meer of andere zorg nodig. Controleer daarom regelmatig of uw zorg en ondersteuning nog goed aansluiten bij uw behoefte. Voel u vrij om dit te bespreken met uw zorgverlener(s). Ook als u niet tevreden bent over de zorg die u krijgt, is het belangrijk dat u het daarover heeft. Dat kan met uw zorgverlener, maar ook met ons. Wij kunnen voor u bemiddelen.

 

Informatie over de kwaliteit van zorg

Wat vindt u belangrijk bij de zorg die u krijgt? Is dat de behulpzaamheid van de medewerkers, zijn dat de faciliteiten van een instelling of is dat de mate van privacy die u heeft? Wat kwaliteit is, is persoonlijk. Op deze websites leest u meer over de kwaliteit van zorg:

 • Zorgkaart Nederland
  Zorgkaart Nederland bevat reviews per zorgverlener van anderen, ervaringen van patiënten en hun naasten. U kunt zelf ook uw ervaring en waardering achterlaten. Daarmee helpt u anderen bij het maken van een keuze. Ook kunt u zorgverleners met elkaar vergelijken. Bezoek de website Zorgkaart Nederland
 • Kiesbeter

  Zorgaanbieders hebben verschillende manieren om de kwaliteit te meten. Zo zetten zij vragenlijsten uit onder patiënten en hun naasten en zijn er onafhankelijke bureaus die onderzoek doen. Het resultaat daarvan leest u op de website van Kiesbeter.
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg
  De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is onafhankelijk toezichthouder in de Nederlandse gezondheidszorg. Door middel van toezicht, handhaving en opsporing van strafbare feiten bewaken en bevorderen  zij de veiligheid en kwaliteit van zorg. Bezoek de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Overstappen van pgb naar zorg in natura

Advies nodig over zorg?

Wij helpen u graag. We nemen uw wensen door en ondersteunen u bij het maken van keuzes die voor u belangrijk zijn. U ontvangt daardoor de zorg die het beste bij uw wensen past. Nu en in de toekomst.

Liever zelf zorg regelen?
Regelt u de zorg liever zelf in plaats van ‘zorg in natura’ te ontvangen? Dat kan met een persoonsgebonden budget (pgb). U krijgt dan een budget waarmee u zelf zorg inkoopt. U kunt een pgb ook combineren met ‘zorg in natura’. Lees verder over het pgb en de voorwaarden die daarbij gelden. 
'Uitgaan van kracht'
Annette Furnemont heeft een periode van verslaving en opnames achter zich gelaten. Nu helpt ze cliënten van GGZ Noord-Holland-Noord bij hun herstel. Als ervaringsdeskundige kent zij hun situatie. Iets betekenen voor anderen, bevorderde ook haar eigen herstel. Zij vertelt haar verhaal.
Zinnige zorg: 'Een droom komt uit'

Zinnige zorg gaat over initiatieven die de zorg beter en simpeler maken. 

Bijvoorbeeld door intensieve verpleegzorg thuis, waardoor een cliënt langer thuis kan blijven wonen. Of door een multidisciplinair team dat intensieve begeleiding biedt in de eigen omgevingBekijk de video's waarin klanten vertellen wat dit voor hen betekent.