Alles over pgb

Foto man met mobiele telefoon

Langdurige zorg regelen met een pgb

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kiest u zelf uw zorgverleners uit en koopt u zelf de zorg in. 
U heeft meer vrijheden, maar ook meer verplichtingen. Het is dan ook belangrijk om te kijken of een pgb
bij u past en of u in aanmerking komt voor een pgb.

Wilt u zelf regelen door wie u verzorgd wordt en heeft u een Wlz-indicatie? Dan kunt u een pgb aanvragen bij ons zorgkantoor. Op deze pagina vindt u meer informatie over een pgb. 

Digitaal regelen

Al uw pgb-zaken regelt u snel en makkelijk digitaal in MijnVGZzorgkantoor en in het PGB Portaal. Lees meer

Waar kunnen we u mee helpen?

Pgb aanvragen

Vergoeding en tarief

Gewaarborgde hulp

Toekenning pgb

 Verantwoordingsvrij bedrag

Zorgovereenkomst

Extra zorg nodig

Stoppen met pgb

Vakantie met pgb

Uitlegvideo's

Meer over pgb

Tarieven 2024

De nieuwe maximumtarieven pgb zijn bekend. Deze tarieven gelden vanaf 1 januari 2024. 

 Zorgovereenkomst 

Wacht u op een reactie van het zorgkantoor op een nieuwe zorgovereenkomst of op een wijziging van een zorgovereenkomst?