Gewaarborgde hulp

Voor veel houders van een persoonsgebonden budget is het lastig om volledig regie te voeren over de ingekochte zorg, de administratie en de financiële afhandeling van het pgb. In dat geval neemt de gewaarborgde hulp de werkzaamheden van het pgb over van de budgethouder. 

Gewaarborgde hulp doorgeven

Vraagt u een pgb aan? Dan geeft u op het Aanvraagformulier pgb door wie de gewaarborgde hulp is. 
Heeft u al een pgb en wilt u een andere gewaarborgde hulp kiezen? Gebruik dan het formulier Wijziging gewaarborgde hulp om uw gewaarborgde hulp aan ons door te geven.

De budgethouder (of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger) en de gewaarborgde hulp ondertekenen dit allebei. Wij beoordelen vervolgens of de gewaarborgde hulp geschikt is.

 

Wanneer is een gewaarborgde hulp nodig?

Voor veel houders van een persoonsgebonden budget is het lastig om volledig regie te voeren over de ingekochte zorg, de administratie en de financiële afhandeling van het pgb. In dat geval neemt de gewaarborgde hulp de werkzaamheden van het pgb over van de budgethouder. De budgethouder blijft echter aansprakelijk voor het pgb.

Heeft de budgethouder een wettelijk vertegenwoordiger? Dan mag de wettelijk vertegenwoordiger zich opgeven als gewaarborgde hulp of een gewaarborgde hulp aanwijzen. Wettelijk vertegenwoordigers zijn bijvoorbeeld:

 • een door de rechtbank aangestelde curator
 • een bewindvoerder
 • een mentor

 

Voor wie is een gewaarborgde hulp verplicht?

Voor budgethouders met de zorgprofielen 4-7 VV en 4-8 VG is een gewaarborgde hulp wettelijk verplicht.  Voor de overige zorgprofielen beoordelen wij in hoeverre een budgethouder volledig regie kan voeren over het pgb. Als uit onze beoordeling blijkt dat de budgethouder dit zelf niet kan, kunnen wij een gewaarborgde hulp verplicht stellen. Daardoor kan de budgethouder toch het pgb gebruiken. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

 • Zorgen voor een juist ingevuld en ingediend aanvraagformulier, budgetplan en adequate zorgbeschrijving(en)
 • Voeren van het bewust-keuzegesprek met het zorgkantoor (samen met de budgethouder)
 • Inkopen van de juiste zorg en het afsluiten van de zorgovereenkomsten met zorgverleners
 • Controleren van declaraties van de zorgverleners en deze declaraties indienen bij de SVB
 • Aanwezig zijn bij een huisbezoek van het zorgkantoor
 • Beoordelen of de geleverde zorg passend, verantwoord en van goede kwaliteit is
 • Aansturen van de zorgverleners en de zorg coördineren
 • Uitvoeren van goed werkgeverschap met de bijbehorende verplichtingen

 

Voorwaarden

De gewaarborgde hulp: 

 • is één natuurlijk persoon en deze persoon is door de budgethouder of diens wettelijk vertegenwoordiger zelf ingeschakeld;
 • woont op redelijke afstand van de budgethouder óf toont aan dat ondanks de fysieke afstand aan taken en verantwoordelijkheden wordt voldaan; 
 • zit niet in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), heeft geen schulden en is niet failliet verklaard; 
 • staat niet onder bewind of curatele; 
 • kan geen zorgverlener van de budgethouder zijn of werkzaam bij een instelling die zorg aan de budgethouder verleent (uitzonderingen te beoordelen door het zorgkantoor); 
 • is het enige aanspreekpunt voor het zorgkantoor;
 • heeft in totaal niet meer dan drie budgethouders, gezien de intensiviteit van de taak;
 • heeft, als hij eerder gewaarborgde hulp is geweest, zich gehouden aan zijn verplichtingen, taken en verantwoordelijkheden.

 

Bewindvoerder en gewaarborgde hulp?

Dat kan. Let op: in sommige situaties zijn de bewindvoerder en de gewaarborgde hulp allebei verantwoordelijk. Het is belangrijk dat zij hier samen afspraken over maken. 

Maak bijvoorbeeld afspraken over:

 • Wie is gemachtigd bij de Sociale Verzekeringsbank?
 • Wie controleert de declaraties?
 • Wie is waarvoor contactpersoon?
 • Wie gaat over de zorginhoud/kwaliteit?
 • Wie stuurt zorgbeschrijvingen en zorgovereenkomsten in en houdt eventuele wijzigingen bij?
 • Wie evalueert de zorg en is het aanspreekpunt voor de zorgverlener(s)?
 • Wie beslist over het vrij besteedbaar bedrag?

 

Waarom stellen we eisen aan de gewaarborgde hulp?

De gewaarborgde hulp moet aan verschillende eisen voldoen. Deze eisen zijn er voor het beschermen van de positie van budgethouder en voor het voorkomen van misbruik van het pgb.

 

Verder lezen

Zorgkantoren hebben de informatie over de gewaarborgde hulp voor u op een rij gezet in een. Lees de informatie over de gewaarborgde hulp. 

 

X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord