Gewaarborgde hulp

De wet- en regelgeving rond het beheer van het pgb is gewijzigd op 1 juli 2024. Dat betekent dat het voor toekomstige budgethouders niet langer mogelijk is om het pgb te laten beheren door een gewaarborgde hulp. En ook voor budgethouders die op dit moment een gewaarborgde hulp hebben, is dit op termijn niet meer mogelijk. Het is wel mogelijk om het pgb te laten beheren door een wettelijk vertegenwoordiger of een gevolmachtigde. In onze communicatie noemen we deze persoon een pgb-beheerder. Hieronder leest u meer over de wijziging en wat dit voor u betekent.

 Wat is de wijziging?

Eerder was een gewaarborgde hulp of een wettelijk vertegenwoordiger verplicht op het moment dat een budgethouder het pgb niet zelf mocht beheren, kon beheren of wilde beheren. In de gewijzigde wet- en regelgeving staat dat een pgb alleen nog beheerd kan worden door de budgethouder zelf (als deze handelingsbevoegd en pgb-vaardig is), een wettelijk vertegenwoordiger of door iemand die gevolmachtigd wordt voor het beheer.

  • De mogelijkheid voor het aanstellen van een gewaarborgde hulp is vervallen voor budgethouders die een pgb toegekend krijgen
  • Voor budgethouders die op dit moment een gewaarborgde hulp hebben, geldt dat de administratieve aanpassing naar gevolmachtigde voor 1 juli 2028 geregeld moet zijn. Hierover neemt het zorgkantoor contact op

Lees het nieuwsbericht van het ministerie over de wijziging

 

 Hoe werkt het vanaf 1 juli 2024?

  • Voor handelingsbevoegde budgethouders: als u uw eigen pgb wil beheren, dan toetst het zorgkantoor of u pgb-vaardig bent. Zo ja, dan kunt u zelf het pgb beheren. Zo nee, dan kunt u een pgb-vaardig persoon machtigen die het pgb namens u beheert. Of u vraagt een wettelijk vertegenwoordiger aan. Als u uw eigen pgb niet wilt beheren, dan kunt u ook vrwijwillig iemand machtigen om uw pgb te beheren. Dat noemen wij een pgb-beheerder
  • Handelingsonbevoegde budgethouders: de wettelijk vertegenwoordiger beheert het pgb. Of de wettelijk vertegenwoordiger machtigt iemand anders om het pgb te beheren

Wat betekent dit voor u?

U heeft nog geen pgb

Vraagt u een pgb aan bij ons zorgkantoor? Dan is het nog steeds mogelijk om het pgb door een ander te laten beheren. Bijvoorbeeld een wettelijk vertegenwoordiger of een gevolmachtigde. Deze persoon noemen we de pgb-beheerder. Stuur bij het aanvragen van een pgb ook het formulier over het pgb-beheer op.

U heeft een pgb met een gewaarborgde hulp

Uw gewaarborgde hulp kan nog steeds het pgb beheren. Er is wel voor 1 juli 2028 een administratieve aanpassing nodig; een volmacht. De volmacht wordt geregeld via het 'Machtigingsformulier pgb-beheerder'. Het zorgkantoor stuurt nog een brief met meer informatie. Maar het is nu ook al mogelijk om de volmacht te regelen. Dit kan door het  ‘Machtigingsformulier pgb-beheerder’ op te sturen. 

U vraagt een wijziging aan 

Beheert op dit moment een gewaarborgde hulp het pgb? En wilt u dat iemand anders het pgb gaat beheren? Het is het niet langer mogelijk om het pgb-beheer door een andere gewaarborgde hulp te laten doen. Wel kan de budgethouder zelf het pgb gaat beheren (als de budgethouder handelingsbevoegd en pgb-vaardig is). Of een wettelijk vertegenwoordiger of een gevolmachtigde kan het pgb gaan beheren.