Gewaarborgde hulp

Bij een pgb komt veel kijken. Kunt of wilt u niet alles zelf regelen? Dan kan een gewaarborgde hulp helpen. Soms is een gewaarborgde hulp verplicht. Ook kan het zorgkantoor beslissen dat zorg met een pgb alleen mogelijk is als u een gewaarborgde hulp heeft. Op deze pagina leest u hoe u een gewaarborgde hulp regelt en wat u doet als u een andere gewaarborgde hulp wilt. 

Gewaarborgde hulp aanvragen

Wilt u een gewaarborgde hulp uw pgb laten regelen? Op het pgb-aanvraagformulier vult de gewaarborgde hulp de gegevens in.

Het is belangrijk dat een gewaarborgde hulp direct helpt als u een pgb gaat aanvragen. Zo vult de gewaarborgde hulp de formulieren in en voert het begeleidingsgesprek en het Bewust-keuzegesprek. Ook helpt de gewaarborgde hulp bij het kiezen van de zorgverleners. Om ervoor te zorgen dat de gewaarborgde hulp goed de taken uitvoert die horen bij het beheren van een pgb, zijn er regels. Zo kan niet iedereen gewaarborgde hulp zijn. In de folder leest u wie gewaarborgde hulp mag zijn, wat een gewaarborgde hulp doet en wanneer een gewaarborgde hulp verplicht is. Het zorgkantoor kijkt tijdens het Bewust-keuzegesprek of de gewaarborgde hulp uw pgb goed kan beheren.

Gewaarborgde hulp wijzigen 

Het kan natuurlijk voorkomen dat u een gewaarborgde hulp heeft, maar iemand anders wil aanwijzen. Hier komt best veel bij kijken. Een goede overdracht tussen de oude en nieuwe gewaarborgde hulp is belangrijk. Bekijk ook de checklist gewaarborgde hulp. Zo weet u zeker dat u niks vergeet.

 

Verandert alleen het adres, telefoonnummer of e-mailadres van de gewaarborgde hulp? Deze wijziging kunt u snel en makkelijk doorgeven in MijnVGZzorgkantoor.

Stappenplan wijzigen gewaarborgde hulp

 • Vul uw gegevens (budgethouder) in en laat de nieuwe gewaarborgde hulp ook zijn/haar gegevens invullen en de vragen beantwoorden op het wijzigingsformulier. Geef ook aan waarom u een nieuwe gewaarborgde hulp wilt hebben.

  Wijzigingsformulier downloaden

 • Check nadat het wijzigingsformulier is ingevuld of de handtekening van u (of uw wettelijk vertegenwoordiger) EN de nieuwe gewaarborgde hulp erop staan. Een digitale handtekening is niet toegestaan. Wij kunnen het formulier alleen in behandeling nemen met de juiste handtekeningen.

  Wie tekent?

  Een veel gemaakte fout is dat niet de juiste handtekening onder het formulier staat. Of dat een handtekening ontbreekt. Dat begrijpen we, het is ook best ingewikkeld. 

  Ik heb:  Dan tekent:
   Een wettelijk vertegenwoordiger  Wettelijk vertegenwoordiger EN nieuwe gewaarborgde hulp. De budgethouder mag mede ondertekenen, maar dit is niet verplicht
  Geen wettelijk vertegenwoordiger  Budgethouder EN nieuwe gewaarborgde hulp
   

  Wat is een wettelijk vertegenwoordiger?

  Een wettelijk vertegenwoordiger kan een mentor, curator of bewindvoerder zijn. Of wanneer iemand een volmacht heeft vanwege een levenstestament of notariële akte. Een mentor, curator of bewindvoerder heeft hiervoor een beschikking van de rechtbank. Beiden ouders zijn wettelijk vertegenwoordiger voor een kind tot 18 jaar. Allebei de ouders tekenen het formulier. Als een ouder uit de ouderlijke macht is gezet, is hij/zij geen wettelijk vertegenwoordiger.  

  Meer informatie over het aanvragen van een wettelijk vertegenwoordiger vindt u op www.rechtspraak.nl

  Als een van de ouders ook gewaarborgde hulp is

  Het kan zijn dat een van de ouders zowel wettelijk vertegenwoordiger als gewaarborgde hulp is. De ouder die beiden is, zet een handtekening in het vakje gewaarborgde hulp. De andere ouder tekent in het vakje wettelijk vertegenwoordiger. 

   
 • Wij kunnen het wijzigingsformulier eerder in behandeling nemen als u het digitaal naar ons stuurt via mijn.vgzzorgkantoor.nl. Maak een goed leesbare kopie/foto en kies in Mijn VGZ Zorgkantoor voor 'document uploaden'.

  Wilt u het formulier liever opsturen? Bekijk hier onze contactgegevens.

   
 • Binnen 2 weken na ontvangst van het formulier nemen we contact met u op om een afspraak in te plannen en de wijziging te bespreken. Is de wijziging goedgekeurd door ons? Dan kan de nieuwe gewaarborgde hulp uw pgb beheren.

  Het kan voorkomen dat het formulier niet goed of niet volledig is ingevuld. We laten u dan weten wat er aangepast moet worden. Daarna kunt u het formulier opnieuw naar ons zorgkantoor sturen. 

   

Inloggen PGB Portaal


Maakt uw gewaarborgde hulp gebruik van het PGB Portaal? Op het moment dat de 'nieuwe' gewaarborgde hulp is goedgekeurd door ons zorgkantoor kan de 'oude' gewaarborgde hulp niet langer inloggen in het PGB Portaal. Uw 'nieuwe' gewaarborgde hulp krijgt automatisch toegang tot het PGB Portaal.

Meest gestelde vragen

 • In onderstaande situaties is een gewaarborgde hulp verplicht. Ook als u een wettelijk vertegenwoordiger heeft.

  • Een zorgprofiel VV 4, 5, 6, of 7
  • Een zorgprofiel VG 4, 5 6, 7 of 8
  • Een zorgprofiel GGZ W 1 t/m 4
  • Als het zorgkantoor aangeeft dat een pgb alleen mogelijk is als u een gewaarborgde hulp regelt
 • Aanvragen pgb

  Het is belangrijk dat een gewaarborgde hulp direct helpt als u een pgb gaat aanvragen. Zo vult de gewaarborgde hulp de formulieren in en voert het begeleidingsgesprek en het Bewust-keuzegesprek. Ook helpt de gewaarborgde hulp bij het kiezen van de zorgverleners.

   

  Beheren pgb

  Is uw pgb-aanvraag goedgekeurd? Dan beheert de gewaarborgde hulp uw pgb. Dit beheer bestaat uit onder meer uit:

  • Inkopen van de juiste en kwalitatief goede zorg en het afsluiten van de zorgovereenkomsten met zorgverleners
  • Controleren of de budgethouder de juiste zorg krijgt
  • Controleren van declaraties en facturen en deze indienen bij de SVB
  • Aansturen van de zorg en de zorg evalueren met de zorgverleners
  • Aanwezig zijn bij een huisbezoek van het VGZ Zorgkantoor

  In de folder leest u meer over de taken van een gewaarborgde hulp.

   
  • Een gewaarborgde hulp is verplicht bij een GGZ-W 1-4 indicatie
  • De gewaarborgde hulp mag alleen een 1e of 2e graad familielid zijn van u als budgethouder. Dus bijvoorbeeld een partner of (schoon)ouder of kind 18+ (1e graad) of een grootouder of (schoon)broer of zus (2e graad)
  • Is de gewaarborgde hulp geen 1e of 2e graad familie? Dan dient er een mentor, curator of bewindvoerder te zijn waarmee de gewaarborgde hulp afstemt
 • Heeft u hulp nodig bij het vinden van de juiste zorgverleners of bij het invullen van uw formulieren? Dan kunt u ook kosteloos gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Op onze website leest u er meer over. 

  Bij sommige zorgprofielen is het verplicht om een gewaarborgde hulp te hebben. Zonder een gewaarborgde hulp is het niet mogelijk om zorg via een pgb te krijgen. Wij kijken dan graag met u mee naar de mogelijkheden zodat u de zorg krijgt die u nodig heeft. 

   
 • Nee, dat mag helaas niet. De gewaarborgde hulp moet Nederlands kunnen spreken om bijvoorbeeld het Bewust-keuzegesprek met ons te voeren. De gewaarborgde hulp moet ook de Nederlandse taal kunnen lezen en schrijven om de pgb administratie te kunnen voeren.

 • Ons zorgkantoor mag niet alle informatie telefonisch delen. Dit om de privacy van de budgethouder goed te bewaken. Op het moment dat het om algemene informatie gaat niet aan een dossier gekoppeld en niet privacy gevoelig, mogen we iedereen te woord staan. Gaat het om specifieke informatie over een budgethouder? Dan gelden de volgende regels voor het delen van informatie:

  • Gewaarborgde hulp: alles
  • Budgethouder: alles tenzij er een gewaarborgde hulp of curator is
  • Ouders minderjarige budgethouder: alles tenzij er een gewaarborgde hulp of curator is
  • Ouders meerderjarige budgethouder: niets, tenzij de ouder een wettelijk vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp is
  • Een bij ons bekend contactpersoon: niets, tenzij diegene wettelijk vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp is
  • Curator: alles
  • Bewindvoerder: alleen financiële informatie. Geen inhoudelijke informatie, tenzij er geen gewaarborgde hulp is
  • Mentor: alleen inhoudelijke informatie, geen financiële informatie. Tenzij diegene gewaarborgde hulp is
  • Cliëntondersteuner: alles als de budgethouder of gewaarborgde hulp ook aanwezig is
  • Zorgverlener: niets
  • Gevolmachtigde: alles, maar dan moet dit wel geregeld zijn in een brief of contract
 • De gewaarborgde hulp mag niet uw zorgverlener zijn, bijvoorbeeld als:
  • Het om een professionele zorgverlener gaat of iemand die in dienst is van een professioneel zorgverlener
  • Het de enige zorgverlener is die uit het pgb betaald wordt
  Uitzonderingen worden beoordeeld door ons zorgkantoor. In de folder leest u wie gewaarborgde hulp kan zijn.
  • Als het woonadres, telefoonnummer of e-mailadres verandert van degene die nu al uw gewaarborgde hulp is, kunt u dit doorgeven in MijnVGZzorgkantoor.
  • Wilt u dat iemand anders uw gewaarborgde hulp wordt? Vul hiervoor het 'wijzigingsformulier gewaarborgde hulp' in. Deze staat bovenaan de pagina.