Combinatie MPT en PGB

Zorg thuis is er als u zelf nog veel kunt regelen en zelfstandig kunt blijven wonen. Of als u mensen heeft die u daarbij helpen, bijvoorbeeld u partner of mantelzorger. De kosten van zorg thuis mogen niet hoger zijn dan zorg in een instelling en de zorg thuis dient verantwoord te zijn. Met zorg thuis wordt ook zorg in een aanleunwoning, een woon-zorgcomplex of serviceflat bedoeld. 

Combinatie MPT en PGB

U kunt een MPT combineren met een PGB. Voor een deel van de zorg (PGB) regelt u zelf door wie, wanneer, waar en hoe u de zorg wilt krijgen. U voert ook zelf de administratie. Voor het andere deel van de benodigde zorg (MPT) kiest u uit de zorgaanbieders waarmee ons zorgkantoor afspraken heeft gemaakt. In de Zorgatlas staan de zorgaanbieders waar ons zorgkantoor afspraken mee heeft gemaakt.

Voor het deel van de zorg wat u met een PGB wilt regelen, vraagt u een PGB aan bij ons zorgkantoor. Is uw aanvraag goedgekeurd dan kunt u afspraken met de betreffende zorgverleners maken. Is uw aanvraag niet goedgekeurd dan kunt u ook die zorg regelen met een MPT.

De soort zorg die geleverd kan worden vanuit de combinatie MPT en PGB

  • Verpleging
  • Persoonlijke verzorging
  • Begeleiding, individueel of in groepsverband
  • Behandeling, individueel of in groepsverband (alleen mogelijk met een MPT)
  • Vervoer van en naar de dagbehandeling en/of begeleiding groep
  • Hulp bij het huishouden
  • Logeren (tijdelijk verblijf)

Rekenmodule

Op het moment dat u kiest voor een combinatie tussen een MPT en een PGB dan vraagt uw zorgaanbieder (die de MPT levert) aan u om akkoord te geven op een rekenmodule. De rekenmodule wordt gebruikt om te berekenen welk budget er in MPT wordt ingezet en welke ruimte er is voor het budget PGB.

Wanneer is een combinatie MPT en PGB niet mogelijk?

Als u een indicatie voor de zorgprofielen 9B VV, 3 LVG, 4 LVG, 5 LVG, 1 SGLVG, 5 GGZ-W of GGZ-B heeft is een combinatie MPT en PGB niet mogelijk.  

Zorgatlas

Op zoek naar een zorgaanbieder bij u in de buurt? Zoek snel en makkelijk online in de Zorgatlas.