Heeft u advies of hulp nodig om de zorg te krijgen die bij u past? Bijvoorbeeld bij het: 

 • kiezen van een zorgverlener
 • veranderen van zorgverlener
 • opstellen van het zorgplan
 • vaststellen of de zorg die u krijgt nog steeds de beste keuze is voor u
 • bemiddelen tussen u en een zorgverlener

Of heeft u een andere vraag over zorg, weet u niet waar u terecht kunt of wilt u graag bespreken wat er mogelijk is? We willen u graag helpen bij het vinden van de juiste zorg. Aarzel dan ook niet en bel ons als u een vraag heeft. Wij spannen ons tot het uiterste in om uw vraag te beantwoorden.

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u een Wlz-indicatie gekregen en vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of ontvangt u al zorg en heeft u vragen over de afspraken met uw zorgverlener? Laat u dan ondersteunen door een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. 

 • Waarom is er cliëntondersteuning?

  Bij vragen over uw langdurige zorg heeft u recht op ondersteuning. Dit is geregeld binnen de Wet langdurige zorg. Deze wet noemt dit cliëntondersteuning. Iedere cliënt met een Wlz-indicatie heeft recht op de hulp van een cliëntondersteuner. De cliëntondersteuners denken met u mee over hoe u de zorg die het beste bij uw situatie past goed kunt organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt. 

 • Wat is cliëntondersteuning?

  U kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen: 

  • informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten
  • de keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste past bij uw situatie 
  • de invulling van de zorg. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis of persoonsgebonden budget)
  • het zorg- of ondersteuningsplan. U kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met uw zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de cliëntondersteuner u tijdens de bespreking met de zorgverlener bijstaat
  • bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. Wenst u een andere invulling van uw zorgvraag en/of komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan een cliëntondersteuner u helpen
   
 • Gratis, onafhankelijke en in uw belang

  Cliëntondersteuning is er speciaal voor u. Cliëntondersteuners werken onafhankelijk van de indicatiesteller, zorginkopers en zorgverleners. De cliëntondersteuner werkt altijd in het belang van de cliënt. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan cliëntondersteuning.

Waar vindt u cliëntondersteuners?

Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij uw zorgkantoor of de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE en Adviespunt Zorgbelang. U kunt zelf kiezen van wie u cliëntondersteuning wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie.

 • Zorgkantoren Coöperatie VGZ

  Heeft u zorg nodig? En weet u niet bij welke zorgverlener u terecht kunt? Vraag onze medewerkers van afdeling Klantadvies Langdurige zorg van Zorgkantoren Coöperatie VGZ om advies. Wij vinden het belangrijk dat u goede zorg krijgt en dat u zich hierover geen zorgen hoeft te maken. Daarom helpen wij u graag. Samen met u bespreken wij de mogelijkheden die het beste bij uw situatie passen en ondersteunen u bij het maken van keuzes die voor u belangrijk zijn. Wij geven advies en informatie over de beschikbare zorgaanbieders in uw regio en over de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget. Daarnaast adviseren wij hoe u de zorgverlening op maat organiseert in een instelling of bij u thuis. Ook begeleiden wij u graag bij het opstellen van een goed zorgplan. Misschien heeft u nu nog geen vragen, maar over een tijdje wel. U kunt altijd bij ons terecht. 

  Neem contact met ons op.

 • MEE

  Voor meer informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning gaat u naar www.mee.nl of belt u naar 0900-999 88 88. Voor dit informatienummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten.

 • Adviespunt Zorgbelang

  Voor meer informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning gaat u naar www.adviespuntzorgbelang.nl of belt u naar 0900 243 81 81. Voor dit informatienummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten.

 • Stichting Kernkracht

  Op www.kernkracht.nl vindt u meer informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning doorKernkracht.

  U kunt ook bellen naar 0182-549813 of e-mail sturen naar: stipgouda@kernkracht.

 • Samenwerkingsverband Onafhankelijke Cliëntondersteuning Brabant

  Op www.onafhankelijkeclientondersteuner.nl vindt u meer informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning door Samenwerkingsverband Onafhankelijke Cliëntondersteuning Brabant.

  U kunt ook bellen naar 06-51079985 of een e-mail sturen naar info@onafhankelijkecliëntondersteuner.nl

Wat is het zorgkantoor in uw regio?

Er zijn 31 zorgkantoren in Nederland. Deze regelen voor alle inwoners de langdurige zorg. Wilt u weten wat het zorgkantoor in uw regio is?


Bij wie moet u zijn voor welke zorg?

De overheid heeft een digitale wegwijzer voor wie zorg of ondersteuning zoekt. U brengt stap voor stap uw situatie in kaart. Daarna ziet u welke mogelijke oplossingen het beste bij u passen.

Handige links

Vindt uw weg naar andere websites met informatie over cliëntenorganisaties en belangenbehartiging, pgb, mantelzorg, wet- en regelgeving en andere instanties die u verder kunnen helpen. 

 • Cliëntenorganisatie en belangenbehartiging
  MEE  Biedt ondersteuning bij een beperking of handicap
  CCE  Biedt ondersteuning bij complexe zorgvragen
  CG-raad  Voor mensen met een chronische ziekte of handicap
  Ouderenorganisatie  Behartigt de belangen van ouderen
  Platform GGZ  Behartigt de belangen van mensen met psychische problemen en hun familie
  Vereniging LFB  Behartigt de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en hun familie
  Zorgbelang Nederland  Behartigt de belangen van zorgvragers, kan ondersteunen bij het indienen van klachten
  Autisme  Website van de Nederlandse vereniging voor autisme
  Balans Digitaal

   Website van Balans, oudervereniging voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand,  zoals ADHD

  NPCF  Voor alle zorgconsumenten
  LOC     LOC, zeggenschap in zorg is een landelijke cliëntenorganisatie. Zij vertegenwoordigt  2.200 medezeggenschapsorganen en daarmee hun achterban bestaande uit cliënten  in verschillende sectoren.

   

   

 • Pgb
  Per Saldo  Landelijke belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget
  Per Saldo Hulpgids  Zorgverleners die werken via het pgb
  CAK  Informatie over uw eigen bijdrage
  Sociale Verzekeringsbank  Informatie over het pgb, arbeidsrecht en belastingrecht van de Sociale Verzekeringsbank
  Regelhulp  Informatie over de Wlz, Wmo, Zorgverzekeringswet en de Wia
 • Mantelzorg
 • Wet- en regelgeving
  Awb  Informatie over de Algemene wet bestuursrecht
  Besluit langdurige zorg  Informatie over het Besluit langdurige zorg
  Regeling Langdurige zorg  Informatie over de Regeling langdurige zorg
  Wet langdurige zorg  Informatie over de Wet langdurige zorg
  Protocol Meerzorg  Informatie over de Wet langdurige zorg
  Informatie Langdurige zorg  Informatie van de overheid over langdurige zorg en ondersteuning
  UWV  Informatie over sociale zekerheid

   

 • Overige instanties

  CIZ  Stelt de indicatie voor Wlz-zorg vast.
  CAK  Informatie over uw eigen bijdrage.
  Zorginstituut Nederland  Draagt bij aan kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg.
  Regelhulp  Informatie over de Wlz, Wmo, Zorgverzekeringswet en de Wia.
  LOC  LOC, zeggenschap in zorg is een landelijke cliëntenorganisatie. Zij vertegenwoordigt 2.200  medezeggenschapsorganen en daarmee hun achterban bestaande uit cliënten in verschillende sectoren.
Brochure Wet zorg en dwang
De brochure legt in eenvoudige taal uit wat deze wet betekent. De Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking die onvrijwillige zorg krijgen. Of die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling moeten wonen. De brochure is gemaakt door KansPlus en de LFB.
'Uitgaan van kracht'
Annette Furnemont heeft een periode van verslaving en opnames achter zich gelaten. Nu helpt ze cliënten van GGZ Noord-Holland-Noord bij hun herstel. Als ervaringsdeskundige kent zij hun situatie. Iets betekenen voor anderen, bevorderde ook haar eigen herstel. Zij vertelt haar verhaal.
'We gingen met zo'n smile naar buiten'
Tos (20) heeft een beperking als gevolg van een zuurstofgebrek bij zijn geboorte. Hij heeft een IQ van 52 en ADHD. Zijn ouders hebben een PGB en organiseren zelf de zorgverlening voor Tos. Zijn moeder Chantalle Paetzel kwam naar het inloopspreekuur van Zorgkantoren VGZ Coöperatie. Hoe is ze daar geholpen? 
X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Melding verbergen