Klacht over het zorgkantoor

Bent u ontevreden over de dienstverlening van het zorgkantoor of de manier waarop het zorgkantoor u heeft behandeld? U kunt ons altijd bellen voor een toelichting.

U kunt ook een klacht indienen.

Zo dient u een klacht in

 1. Klacht opstellen

  Zorg dat onderstaande informatie in uw klacht is opgenomen

  Gegevens

  • Degene die de zorg krijgt: naam, adres en relatienummer (alleen bij een pgb)
  • De contactpersoon: naam, emailadres en relatie tot degene voor wie de zorg is

  Omschrijving klacht

  • Geef duidelijk aan waar uw klacht over gaat. Is het een klacht over de dienstverlening van het zorgkantoor of een klacht over een zorgverlener
  • Geef het tijdspad aan. Wanneer is de klacht begonnen en wat is er tot nu toe ondernomen en door wie om de klacht te verhelpen. En wat was hiervan het resultaat
 2. Klacht indienen

  Heeft u zorg in natura (zin)?

  Het indienen van een klacht gaat snel en makkelijk online. Vul hiervoor het online klachtenformulier in. 

  Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? 

  Het indienen van een klacht gaat snel en makkelijk via mijnVGZzorgkantoor. Kies voor ‘uploaden document’ en de categorie ‘klacht’. En vervolgens kunt u het document waarin de klacht staat uploaden.

  Het is ook mogelijk om uw klacht via de post naar ons te sturen. Kijk hier voor onze contactgegevens.

 3. Ontvang een reactie van ons

  Na ontvangst van de klacht nemen we binnen 8 werkdagen contact met u op. Dit doen wij het liefst telefonisch, zodat wij het signaal of de klacht met u kunnen bespreken. Wilt u dit niet? Laat het ons dan weten. Wij handelen uw klacht normaal gesproken binnen 15 werkdagen af. Als dat niet lukt, laten we dit aan u weten.
   

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Niet eens met de zorg die u of ontvangt in bijvoorbeeld een instelling? Een onafhankelijke cliëntondersteuner biedt hulp bij het voeren van een gesprek.

De Nationale Ombudsman

Bent u niet tevreden over hoe wij de klacht hebben afgehandeld? Bespreek dit dan met ons. Of neem contact op met de Nationale Ombudsman.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens bent met onze beslissing. U kunt ons altijd bellen en vragen om extra uitleg. Bent u niet tevreden? Dan kunt u een bezwaar indienen. Binnen 2 weken bevestigen wij de ontvangst van het bezwaarschrift en nodigen we u uit voor een hoorzitting.

Indienen bezwaar

Een bezwaar dient u schriftelijk in per post. Kijk hier voor onze contactgegevens. Wij nemen uw bezwaar in behandeling als u daarin de volgende gegevens vermeldt:
 • Uw naam, relatienummer en adres
 • De datum (de dag waarop u het bezwaar indient)
 • Het besluit waartegen u bezwaar maakt en een toelichting wat uw bezwaar is
 • Uw handtekening

Machtiging

Wilt u iemand anders toestemming geven om namens u bezwaar aan te tekenen? Vul dan een machtiging in.