Coronavirus

Lees hieronder meer over corona en de maatregelen in de Wlz.

Gevolgen voor cliënten met een Wlz-indicatie

Cliënten met zorg in natura

Bij zorg in natura regelen wij de zorg voor u. U kunt deze zorg thuis krijgen of in een zorginstelling. Heeft u hier vragen over? Bespreek dit eerst met uw zorgverlener. Deze kan de eigen situatie het beste inschatten en is op de hoogte van de maatregelen. Komt u er samen niet uit, bel ons dan op 088 - 131 16 60. 

Cliënten met een persoonsgebonden budget

In 2022 waren er regelingen voor budgethouders. Lees meer over pgb en corona.

Landelijke maatregelen coronavirus

 

Ministerie van VWS

Bij kwetsbare mensen die thuis wonen, zoals veel ouderen, kunnen in deze tijd problemen toenemen en zelfs crisissituaties ontstaan. Mensen kunnen extra kwetsbaar worden door ziekte (bijvoorbeeld een besmetting met Covid-19) of groeiende psychische problemen. Ook kan de mantelzorg overbelast raken of wegvallen zodat er onvoldoende zorg en ondersteuning overblijft. Voor kwetsbare ouderen zijn vier richtlijnen opgesteld en getoetst bij het RIVM. Op de website van de rijksoverheid vindt u onder meer:

 

RIVM

 

VGZ volgt richtlijnen RIVM

Dit betekent dat we, waar mogelijk, digitaal invulling geven aan onze afspraken. Voor klanten die een pgb hebben of willen aanvragen zal een huisbezoek in principe met behulp van videobellen plaatsvinden. Wanneer een fysieke afspraak in het belang van de klant is, behoort dit tot de mogelijkheden. U kunt dus een uitnodiging ontvangen voor zowel een digitaal als fysiek bezoek. 

 

 

Veel gestelde vragen

  • Hiervoor kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Zorgverzekeraar VGZ heeft een aantal vragen en antwoorden op de website staan.
    • De impact van het coronavirus op de gehandicaptensector is groot. De VGN deelt met u graag de mooie, hartverwarmende en innovatieve oplossingen en initiatieven.
    • Hallo Thuis is een initiatief van de Philadelphia, die in heel Nederland mensen met een beperking ondersteunt. Je vindt er informatie over het coronavirus, maar ook optredens en workshops. Leuke verhalen en grappige filmpjes. Elke dag weer iets nieuws. Bezoek Hallo thuis
    • www.alzheimer-nederland.nl/corona: Initiatieven op social media die gedeeld zijn met de hashtag #wevergetenjullieniet komen hier terecht. Steun en een luisterend oor bieden wij via de Alzheimer Telefoon (gratis via 0800-5088, 7 dagen per week van 09:00-23:00).
    • www.dementie.nl/corona : tips voor mantelzorgers en mensen met dementie om deze periode door te komen.