Verstuur uw aanvraag langdurige zorg

Heeft u alle documenten en informatie compleet? Dan kunt u nu uw Wlz-aanvraag indienen bij het CIZ. Binnen 6 weken krijgt u bericht.

Van aanvraag naar zorg

 1. Stuur uw complete Wlz-aanvraag op

  Een Wlz-aanvraag doet u digitaal of per post

  Het CIZ heeft voor een Wlz-aanvraag het volgende van u nodig: 

  • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • (Medische) gegevens over u en uw situatie, zoals een diagnose
  • Uw zorgplan
  • Machtigingsformulier; als u de aanvraag voor iemand anders doet
 2.  U krijgt een bevestiging van ontvangst

  Heeft u de aanvraag verstuurd? Dan ontvangt u een bevestiging van het CIZ. Was uw aanvraag volledig? Dan ontvangt u binnen 6 weken een besluit van het CIZ. In sommige gevallen kan het CIZ extra informatie opvragen.
 3.  Het CIZ kan om extra informatie of een gesprek vragen

  Heeft het CIZ extra informatie nodig? Dan vragen zij dit schriftelijk of telefonisch bij u op. Of u ontvangt een uitnodiging voor een gesprek. Dat kan bij u thuis zijn of op kantoor tijdens een CIZ-spreekuur. Iemand uit uw directe omgeving is welkom bij dit gesprek.

  Tips voor gesprek met het CIZ

  • Zorg dat u het gesprek voert samen met iemand uit uw omgeving die goed bekend is met uw situatie. Of vraag een onafhankelijk cliĆ«ntondersteuner om hulp
  • Bereid het gesprek goed voor. Geef duidelijk aan welke hulp u nodig heeft en waarom
  • Houd alle belangrijke zaken bij de hand tijdens het gesprek
  • Vraag goed door als onderwerpen niet duidelijk zijn
 4.  Het CIZ neemt een indicatiebesluit

  Het CIZ bepaalt binnen 6 weken of u recht heeft op langdurige zorg. Het CIZ neemt contact met u op om het besluit toe te lichten. Het besluit ontvangt u ook per brief.

  Heeft u inderdaad recht op de Wlz? 
  Dan ontvangt het zorgkantoor in uw regio een bericht van het CIZ. 

  • Woont u in de regio Waardenland, Noord-Holland Noord, Nijmegen, Noordoost-Brabant, Noord- en Midden Limburg, Midden-Holland of Midden-Brabant? Dan ontvangt het VGZ Zorgkantoor bericht van het CIZ
  • Woont u in een andere regio dan wordt het bericht naar een ander zorgkantoor gestuurd. Kijk welk zorgkantoor u helpt 

  Is uw aanvraag afgewezen?
  En bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar indienen bij het CIZ. U stuurt een brief waarin u schrijft waar u bezwaar tegen maakt. En waarom u dat doet. U kunt de brief per mail of schriftelijk sturen naar het CIZ.

 5.  Regelen van de zorg

  Het CIZ laat het zorgkantoor weten dat u een Wlz-indicatie heeft. En u krijgt vervolgens weer bericht van ons zorgkantoor. Had u al een voorkeur voor een zorgaanbieder doorgegeven aan het CIZ? Dan neemt deze zorgaanbieder contact met u op om uw wensen te bespreken. Het zorgkantoor gaat vervolgens voor u aan de slag en regelt de zorg waar u recht op heeft. Of geeft u informatie over de aanvraag voor een pgb.

Informatie over het indicatiebesluit

Heeft u recht op langdurige zorg? Dan krijgt u een indicatiebesluit van het CIZ.

 • Dit is een besluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) waarin de soort- en de hoeveelheid zorg staat. Met het indicatiebesluit heeft u recht op zorg vanuit de Wlz.

  • De ingangsdatum en eventueel de einddatum van het besluit
  • De eventuele voorkeur voor een zorgaanbieder
  • De eventuele voorkeur voor een persoonsgebonden budget
 • Een indicatiebesluit wordt gemaakt door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ werkt onafhankelijk van het zorgkantoor.
 • Het zorgkantoor ontvangt het indicatiebesluit van het CIZ. Op het moment dat u een voorkeur voor een zorgaanbieder heeft aangegeven bij het CIZ, stuurt het zorgkantoor het indicatiebesluit direct door naar deze zorgaanbieder. De zorgaanbieder neemt contact met u op om uw wensen te bespreken.

  Als er géén zorgaanbieder is doorgegeven aan het CIZ neemt ons zorgkantoor contact met u op u te informeren over de mogelijkheden. U kunt ook zelf zoeken naar een zorgaanbieder. Wij adviseren u hiervoor de Zorgatlas te gebruiken. Op het moment dat u heeft aangegeven graag gebruik te willen maken van een pgb, nemen we contact met u op om uit te leggen hoe u een pgb aanvraagt. 

 • Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de Wlz-indicatie niet meer past bij de zorg die u nodig heeft. Bespreek dit met u zorgverlener. U kunt vervolgens een herindicatie aanvragen. De meeste indicaties zijn onbeperkt geldig. 

  Indicaties die beperkt geldig zijn en daarom kunnen verlopen komen voor bij: 

  • GGZ-B
  • LVG
  • SGLVG
  • 9VV-B

  Heeft u langer zorg nodig? Bespreek dit met uw zorgaanbieder. Vraag minimaal acht weken voordat uw indicatie verloopt een nieuwe indicatie aan bij het CIZ.