Verblijf in een zorginstelling

Wilt u in een zorginstelling gaan wonen? Of is de zorg die u nodig heeft te complex om thuis te regelen? Dan kunt u kiezen voor verblijf in een zorginstelling.

Soorten zorginstellingen

Er zijn verschillende soorten zorginstellingen waar u kunt verblijven als u een Wlz-indicatie heeft: zorginstellingen voor ouderenzorg (bijvoorbeeld verpleeghuizen), zorginstellingen voor gehandicaptenzorg of GGZ-zorginstellingen. Daar krijgt u alle zorg die u nodig heeft. De zorginstelling regelt samen met u de zorg, zodat deze aansluit bij uw wensen en behoeften. U (of een naaste) maakt samen met de zorgaanbieder een zorgplan.

Kenmerken verblijf

  • De zorginstelling kijkt samen met u naar uw wensen en maakt het zorgplan
  • De zorginstelling zorgt voor een appartement of kamer, eten en drinken, verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp en ontspanning
  • U betaalt geen woonlasten, wel een eigen bijdrage 
  • Het zorgkantoor koopt de zorg in bij de zorginstelling. Dit heet zorg in natura (ZIN)
  • De zorginstelling stuurt rekeningen rechtstreeks naar het zorgkantoor. U heeft hier dus geen omkijken naar 

Verblijf mét en zónder behandeling

U kunt in een zorginstelling wonen met behandeling of zonder behandeling. Dit zijn de verschillen:

Verblijf met behandeling

Als u in een zorginstelling met behandeling woont, krijgt u medische zorg van de zorginstelling. Bijvoorbeeld van de verpleeghuisarts, de Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG-arts), psychiater of specialist ouderengeneeskunde. U heeft dus geen eigen huisarts of apotheek meer. Ook regelt de zorginstelling behandelingen van de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, tandarts en pedicure. Alle behandelingen worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Als u een aanvullende zorgverzekering heeft, kunt u het beste met de zorginstelling en uw zorgverzekeraar overleggen of u deze op kunt zeggen. 

Verblijf zonder behandeling

Woont u in een zorginstelling zonder behandeling, dan blijft uw huisarts medisch eindverantwoordelijk voor u. Ook houdt u uw eigen apotheek. De medische zorg die u nodig heeft valt onder de Zorgverzekeringswet. Dat geldt ook voor behandelingen van de fysiotherapeut, tandarts, logopedist, ergotherapeut en pedicure. Mogelijk is het verstandig om uw aanvullende zorgverzekering hierop aan te passen. U kunt het beste met de zorginstelling en de zorgverzekeraar overleggen wat in uw situatie de beste keuze is.

Partner meeverhuizen

Bij sommige zorginstellingen kan de partner meeverhuizen, ook als die geen Wlz-indicatie heeft. Een partneropname is zowel mogelijk in een zorginstelling zonder behandeling als in een zorginstelling met behandeling.

Hulpmiddelen

Als u een hulpmiddel of een mobiliteitshulpmiddel nodig heeft, zorgt de zorginstelling hiervoor. Vraag uw zorginstelling of de Wlz het hulpmiddel betaalt. Als dat niet zo is, kunt u zich wenden tot uw zorgverzekeraar of de gemeente (Wmo).