(deeltijd) Verblijf in een zorginstelling

Wilt u bij een zorginstelling  gaan wonen? Of is de zorg die u nodig heeft te complex om thuis te regelen? Dan kunt u kiezen voor verblijf in een zorginstelling. Hieronder leest u er meer over.
Er zijn verschillende soorten zorginstellingen. Denk aan een verpleeghuis, een zorginstelling voor gehandicaptenzorg of een GGZ-zorginstelling. Daar krijgt u alle zorg die u nodig heeft. De zorginstelling regelt samen met u de zorg, zodat deze aansluit bij uw wensen en behoeften. U (of een naaste) maakt samen met de zorgaanbieder een zorgplan.

Kenmerken (deeltijd) verblijf

 • De zorginstelling kijkt samen met u naar uw wensen en maakt het zorgplan
 • Het zorgkantoor koopt de zorg in bij de instelling
 • U betaalt geen woonlasten, wel een eigen bijdrage
 • Nota’s van de zorginstelling worden direct afgehandeld door het zorgkantoor. U heeft hier geen omkijken naar

Deeltijdverblijf

Wordt de zorg thuis te zwaar voor familieleden of mantelzorgers? Of is de zorg lastig te combineren met de gezin- of werksituatie? Door het inzetten van deeltijdverblijf kan iemand langer thuis blijven wonen óf geleidelijk wennen aan de overgang naar een zorginstelling. Deeltijdverblijf is een combinatie van thuis en in een instelling wonen. U woont dan gemiddeld drie en een halve dag, 4 dagen of 4 en een halve dag per week aaneengesloten in een zorginstelling. De andere dagen woont u thuis. Thuis krijgt u zorg via een MPT of met een PGB. Woont u minder dagen in een instelling? Dan is het geen deeltijdverblijf.

Waar let u op bij de keuze voor een zorginstelling?

 • Welke zorg biedt de zorginstelling?
 • Welke behandelaars werken er?
 • Hoe is de sfeer in de instelling?
 • Heeft de instelling oog voor uw levensvisie, bijvoorbeeld uw geloof?
 • Hoe groot zijn de kamers?
 • Welke activiteiten worden er georganiseerd?
 • Kunt u meubels en persoonlijke bezittingen meenemen?
 • Kunt u huisdieren meenemen?
 • Zijn er ook mogelijkheden voor partnerverblijf

Wachttijden en overbruggingszorg

Is er nog geen plek vrij in de zorginstelling? En heeft u wel op korte termijn zorg nodig? Dan kunt u tijdelijk andere zorg krijgen. Dit heet overbruggingszorg. Mogelijkheden:

 • Zorg bij u thuis passend bij uw situatie. Ook dagbesteding kan hier een onderdeel van zijn
 • Tijdelijke opname in een andere zorginstelling. Tot de instelling van uw voorkeur een plaats vrij heeft

Neem contact op met de zorginstelling bij wie u op de wachtlijst staat voor opname. Bekijk vervolgens samen welke zorg u nodig heeft. De zorginstelling regelt de aanvraag van deze zorg met het Zorgkantoor.

Hulpmiddelen

Als u een hulpmiddel of een mobiliteitshulpmiddel nodig heeft, zorgt de zorginstelling hiervoor. Vraag uw zorginstelling of de Wlz het hulpmiddel betaalt. Als dat niet zo is, kunt u zich wenden tot uw zorgverzekeraar of de gemeente (Wmo). 

Zorggids

Op zoek naar een zorgaanbieder voor (deeltijd)verblijf in een instelling? Zoek snel en makkelijk online in de Zorggids.