Deeltijd verblijf in een zorginstelling

Wordt de zorg thuis te zwaar of ingewikkeld voor uw familie en/of mantelzorgers? Of is de zorg moeilijk te combineren met de gezins- of werksituatie? En wilt u (nog) niet alle dagen in een zorginstelling wonen? Of wilt u langzaam wennen aan het wonen in een zorginstelling? Dan kunt u kiezen voor een combinatie van zorg thuis en zorg in een zorginstelling. Dit heet deeltijdverblijf. Deeltijdverblijf is niet bij alle zorginstellingen mogelijk. 

Wat is deeltijdverblijf

Bij deeltijdverblijf woont u gemiddeld 7, 8 of 9 dagen per 14 dagen in een zorginstelling. De andere dagen krijgt u zorg thuis met een MPT of pgb of een combinatie daarvan. U houdt uw eigen huisarts, tandarts en apotheek. U kunt deeltijdverblijf – in overleg met de zorginstelling - op verschillende manieren indelen.

  • U woont een week in een zorginstelling en dan weer een week thuis
  • U woont iedere week 4 dagen in de zorginstelling. Op de andere dagen woont u thuis
  • De ene week woont u 5 dagen in de zorginstelling en de andere week 4. De rest van de dagen woont u thuis

Definitie deeltijdverblijf

Bij deeltijdverblijf woont u gemiddeld 7, 8 of 9 dagen per 14 dagen in een zorginstelling. Als u meer of minder dagen in de zorginstelling woont, is het geen deeltijdverblijf.

  • Woont u tot 3 dagen per week in een zorginstelling? Dan valt dat onder thuis wonen met gebruik van logeeropvang
  • Woont u 5 dagen of meer in een zorginstelling? Dan valt dat onder verblijf in een zorginstelling met weekendverlof

Deeltijdverblijf aanvragen

  • Vraag of de zorginstelling deeltijdverblijf aanbiedt
  • Uw zorgaanbieder kan u helpen bij het aanvragen van deeltijdverblijf bij het zorgkantoor
  • Het zorgkantoor beslist over uw aanvraag. Wij bekijken of deeltijdverblijf in uw situatie verantwoord en doelmatig is
  • Als deeltijdverblijf mogelijk is, regelen wij het verblijf en betalen we de kosten van het verblijf in de zorginstelling
  • De zorg thuis krijgt u met een MPT en/of pgb