Clientenraad en kwaliteit van zorg

Zorgverleners stellen plannen op over kwaliteit. Hiervoor zijn kwaliteitskaders opgesteld. Cliëntenraden hebben een rol in het beoordelen van kwaliteitsplannen van zorgverleners. Op deze pagina staan aandachtspunten voor het beoordelen van de kwaliteitsplannen en handige websites en hulpmiddelen. 

Aandachtspunten bij toetsen van kwaliteit

1. Profiel zorgorganisatie

  • Kunt u zich vinden in het verhaal?
  • Herkent u zich in de visie?

2. Profiel personeelsbestand/samenstelling van het personeel

  • Als dit de samenstelling van het personeel is, is dit dan voldoende om de organisatiedoelen te behalen?
  • Past de samenstelling van het personeel bij de samenstelling van de cliënten?

3. Beschrijving situatie van het nu

  • Kunt u zich vinden in de beschrijving van de situatie, maar vooral ook in de waardering?
  • In hoeverre kan de cliëntenraad invloed op de beschrijving uitoefenen?

4. Verbeterparagraaf op locatie

  • Gaan de verbeterplannen over onderwerpen waarvan u ook vindt dat daar verbetering nodig is?
  • Passen de plannen bij de locaties?
  • Is er ruimte om te leren?

Handreiking

Het LOC heeft een handreiking voor cliëntenraden ontwikkeld. Deze is gericht op het beoordelen van kwaliteitsplannen.

Kwaliteitsexperts

Ook het zorgkantoor bewaakt de kwaliteit van de zorg. Onze kwaliteitsexperts bezoeken daarvoor diverse locaties van zorginstellingen. Tijdens deze bezoeken gaan ze in gesprek met cliënten en leden van de cliëntenraad. Op die manier krijgen ze een realistisch beeld van de dagelijkse gang van zaken. De kwaliteitsexperts bespreken met de zorginstelling en de cliëntenraad wat de mogelijkheden zijn om de zorg verder te verbeteren. De kwaliteitsexpert spreekt met de zorginstelling af wanneer het bezoek plaatsvindt. De kwaliteitsexpert vraagt de zorginstelling altijd om ervoor te zorgen dat de cliëntenraad ook aanwezig is. 

  • Film over de rol van het zorgkantoor bij de kwaliteit van zorg

Mogelijk interessant voor u