'Wij zien je wel' helpt gezinnen met ZEVMB

'Wij zien je Wel'is een landelijke werkgroep van de overheid. Het steunt gezinnen met een kind met ZEVMB*. De werkgroep kan u helpen met:

  • Een overzicht van zorgverleners die logeren, deeltijd wonen en dagbesteding aanbieden
  • Het organiseren van ouderbijeenkomsten
  • Pilotprojecten zoals copiloten

Onderzoek: kan een copiloot gezinnen helpen? 

‘Wij zien je Wel’ doet onderzoek naar de hulp van een zogenaamde copiloot. Een copiloot loopt mee met het gezinsleven. Wat is nodig om de kwaliteit van het gezinsleven te verbeteren? En wat betekent dat voor betrokken organisaties, de samenleving en de financiering? Het is de bedoeling dat in 2023 alle gezinnen met een kind met ZEVMB hulp kunnen krijgen van een copiloot.

Een copiloot kan bijvoorbeeld helpen met: 

  • Aanvragen van indicaties, medicatie en hulpmiddelen
  • Afstemmen van de zorg of het inzetten van extra zorg of steun
  • Maken en inzet van een centraal ondersteuningsplan en online gezinsdossier
  • Signaleren en formuleren van de hulpvragen binnen het gezin en inschakelen van de juiste professionals 

Bezoek de website www.wijzienjewel.nl en bekijk de projecten.


Extra mogelijkheden voor deeltijd wonen in 2020 

Een kind met ZEVMB mag gemiddeld niet langer dan 3 dagen per week ergens anders logeren. Dat is nu zo geregeld in de Wet langdurige zorg. Is deze periode langer? Dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van bijvoorbeeld de eigen bijdrage. De overheid heeft aangegeven dat dit in 2020 gaat veranderen. 

Heeft u vragen over de mogelijkheden nu of in de toekomst? Neem dan contact met ons op. 
 

 

*) Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen