Directeur Langdurige Zorg Marieke Braks neemt afscheid van Coöperatie VGZ

11-07-2022

 

Na ruim 10 jaar, waarvan de laatste 6 jaar bij Langdurige Zorg, neemt Marieke Braks per 1 oktober afscheid van Coöperatie VGZ. Onze Zorgkantoren zijn in die tijd verder uitgegroeid tot een cliëntgedreven organisatie, waarbij passende en toekomstbestendige Langdurige Zorg centraal staat.

‘Dankbaar, logisch moment, nu eerst sabbatical’

Marieke: ‘Het waren prachtige en betekenisvolle jaren. Ik ben Coöperatie VGZ dankbaar voor de kansen die ik gekregen heb en de ruimte om mezelf continu te blijven te ontwikkelen. In mijn tijd bij het zorgkantoor is mijn waardering voor de zorg en het verlangen zelf een rol van betekenis te spelen dichterbij de zorg, gegroeid. Daarnaast heb ik, na de intense afgelopen (corona)jaren, de behoefte om een periode van tijd voor mezelf in te bouwen. Als organisatie hebben we recent het verandertraject ‘wendbaar & slagvaardig zorgkantoor’ afgerond en staan we aan de start van het aanstaande nieuwe meerjarige inkoopbeleid. Met een solide staande organisatie en goede plannen voor de toekomst is dit een natuurlijk moment om juist nu deze keuze te maken.’

‘Veel waardering voor collega’s’

Marieke heeft afgelopen jaren gewerkt aan het neerzetten van een toonaangevend, cliëntgedreven Zorgkantoor dat in goede verbinding staat met de markt en een goede naam heeft. Marieke: ‘Ik heb veel waardering voor de aandacht en betrokkenheid van collega’s en hoe ze luisteren naar de behoeftes van de cliënten. Aandacht en menselijkheid staan hierbij als vanzelfsprekend voorop bij de dienstverlening en in de bemiddeling. Gesprekken met zorgverleners, patiëntenorganisaties en systeempartijen zijn altijd gericht op de behoeftes en de zorgvraag van cliënten. Bij taskforces in de regio voor zowel Verpleging & Verzorging en de Gehandicaptenzorg staat de individuele zorgvraag centraal. Met het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg hebben we een dienstverlening in de markt gezet die direct aansluit bij de behoeftes van ouderen.’

Voor alle cliënten, of dat nu is met Zorg in Natura (Zin) of een Pgb (Persoonsgebonden budget) wordt gewerkt aan passende, doelmatige, innovatieve en zinnige zorg. Beleid, processen en werkwijzen worden continu geëvalueerd en verbeterd om te zorgen dat de Langdurige Zorg duurzaam betaalbaar en beschikbaar blijft voor de meest kwetsbare mensen. Marieke: ‘Er staat een goed team en mooi Zorgkantoor dat de toekomstige uitdagingen in de Langdurige Zorg aankan! Ik heb enorme waardering voor de betrokken bijdrage van eenieder en koester de indrukwekkende en inspirerende momenten, waarbij we er voor onze cliënten echt toe doen.’

Dankbaar en veel succes

Cas Ceulen, divisievoorzitter Zorg, is dankbaar voor de inzet en haar bijdrage aan de successen die Zorgkantoren VGZ heeft geboekt: ‘In de afgelopen jaren is er onder leiding van Marieke een cliëntgedreven zorgkantoor met goede resultaten neergezet. Een Zorgkantoor met een hoge deskundigheid. Marieke heeft daarnaast extern een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de Langdurige Zorg. Mooie voorbeelden zijn het bestuurlijk akkoord in de gehandicaptenzorg en de domeinoverstijgende initiatieven, waaronder de Sociale Benadering Dementie. Ik wil Marieke bedanken voor haar grote inzet en vind het mooi dat zij haar hart volgt en tijd voor haarzelf neemt om een nieuwe plek te vinden waar ze nog directer betrokken is bij de zorg. Ik wens haar daarbij heel veel succes. Zodra we meer weten over de opvolging, zullen we hierover communiceren.'