Nieuwe PGB tarieven voor 2024 zijn bekend

05-07-2023

De hoogte van de tarieven en de toeslagen voor 2024 zijn bekend. Het gaat dan bijvoorbeeld om de maximale tarieven die u een zorgaanbieder mag betalen en om de toeslagen die u ontvangt. Bijvoorbeeld voor een wooninitiatief. Elk jaar worden de tarieven en de toeslagen voor pgb opnieuw geïndexeerd door het ministerie van VWS. Voor 2024 is het indexeringspercentage 6,37%. Hieronder leest u er meer over.

Toeslag wooninitiatief en toeslag kwaliteit verpleging en verzorging

  • Wooninitiatief: de toeslag is in 2023 € 5.007 per kalenderjaar en wordt in 2024 € 5.326 per kalenderjaar
  • Kwaliteitstoeslag verpleging en verzorging: de toeslag is in 2023 € 4.552 per kalenderjaar en wordt in 2024 € 4.842 per kalenderjaar

Maximale tarieven voor zorgverleners

 

  Maximaal tarief 2023 Maximaal tarief 2024
Niet professionele zorgverlener   € 22,98  € 24,44
Professionele zorgverlener  € 72,39  € 77
Begeleiding groep  € 66,64 per dagdeel  € 70,88 per dagdeel

Wilt u het tarief van uw zorgverlener voor het jaar 2024 aanpassen? Dat kan nu al in het PGB Portaal. Houd er rekening mee dat het nieuwe tarief moet passen in het budget van 2024. De toekenningsbeschikking voor 2024, waarin het budget voor 2024 staat, ontvangt u in december 2023. 

Tarief per zorgprofiel

Het maximale bedrag per zorgprofiel wordt met 6,37% verhoogd. 

Toeslag Persoonlijk Assistentiebudget (PAB)

De hoogte van de toeslag is maximaal € 343.485 in 2023 en wordt maximaal € 365.365 in 2024. De exacte hoogte van de toeslag hangt af van uw persoonlijke situatie. Deze toeslag wordt automatisch aangepast. Hier hoeft u niets voor te doen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de indexering in de Staatscourant.