Pgb documenten en formulieren

Vanwege technische redenen kan het zijn dat u nog geen gebruik kunt maken van het PGB Portaal om uw afspraken en betalingen met zorgverleners te regelen. Wij informeren u wanneer u wel gebruik kunt maken van het PGB Portaal. U ontvangt dan van ons zorgkantoor een brief. Tot die tijd gebruikt u dezelfde documenten en formulieren zoals u nu ook al gebruikt. 

Twijfelt u of u al het PGB Portaal kunt gebruiken? Neem dan gerust contact met ons op.

Documenten en formulieren

In het overzicht hieronder staan alle documenten die u nodig heeft voor het aanvragen en het beheren van een pgb. Heeft u nog geen bericht gehad van ons zorgkantoor dat u gebruik kunt maken van het PGB Portaal? Gebruik dan (de link naar) de documenten in onderstaand overzicht. 

 • Documenten opsturen naar het VGZ Zorgkantoor 

  Het aanvraagformulier en budgetplan stuurt u op naar het zorgkantoor. Het is belangrijk dat u dit zo snel mogelijk na het voorbereidingsgesprek doet. Dit kan digitaal of per post.

  Digitaal 

  Opsturen kan snel en makkelijk via MijnVGZzorgkantoor.nl. Maak een scan/pdf/foto van het document en kies in Mijn VGZ Zorgkantoor voor ‘document uploaden’.  

  Post 

  Stuurt u het document liever per post? Dit is ons postadres: 
  Zorgkantoren coöperatie VGZ 
  Afdeling pgb 
  Postbus 676 
  5600 AR Eindhoven 
 • Wijziging

  Gebruik het wijzigingsformulier om de volgende wijzigingen aan ons door te geven:

  • Wijziging correspondentieadres
  • Wijziging adres gewaarborgde hulp/wettelijk vertegenwoordiger
  • Wijziging emailadres/telefoonnummer

  Downloaden

  wijzigingsformulier

  Adreswijziging budgethouder

  Verhuist de budgethouder naar een ander adres? Dan hoeft u het nieuwe adres niet aan ons door te geven. Een adreswijziging wordt doorgegeven aan ons zorgkantoor door de gemeente. Verhuist de gewaarborgde hulp of de wettelijk vertegenwoordiger? Geef dit wel aan ons door. 

 • Documenten opsturen naar het VGZ Zorgkantoor 

  De zorgovereenkomst, zorgbeschrijving, maandloonspecificatie en weekschema stuurt u op naar het zorgkantoor. Dat kan digitaal of per post 

  Digitaal 

  Opsturen kan snel en makkelijk via MijnVGZzorgkantoor.nl. Maak een scan/pdf/foto van het document en kies in Mijn VGZ Zorgkantoor voor ‘document uploaden’.  

  Post 

  Stuurt u het document liever per post? Dit is ons postadres: 
  Zorgkantoren coöperatie VGZ 
  Afdeling pgb 
  Postbus 676 
  5600 AR Eindhoven 

  Formulieren opsturen naar de SVB 

  Het wijzigingsformulier zorgovereenkomst en beëindiging zorgovereenkomst stuurt u op naar de SVB. Dit kan digitaal of via de post. Op het formulier staat hoe u het aanlevert bij de SVB. 

 • Onderstaande formulieren kunt u downloaden op de website van de SVB.
  • Urenbriefje
  • Declaratie bijkomende zorgkosten
  • Declaratie reiskosten budgethouder
  • Opvragen verantwoordingsvrij bedrag
  • Opdracht voor betaling feestdagen uitkering
  • Schadeformulier
  • Aanvraag rechtsbijstand 

  Formulieren opsturen naar de SVB

  Al deze formulieren stuurt u op naar de SVB. Dit kan digitaal of via de post. Op het formulier staat hoe u het aanlevert bij de SVB.
   
 • Kijk voor meer informatie over de toeslagen en voor het aanvragen van een toeslag op onze website

  Overzicht toeslagen

  • Toeslag wooninitiatief
  • Toeslag extra kosten thuis (EKT)
  • Toeslag meerzorg
  • Toeslag palliatief terminale zorg
  • Toeslag persoonlijk assistentiebudget
  • Toeslag gespecialiseerd verpleegkundig handelen
  • Toeslag chronische ademhalingsondersteuning
  • Maatwerktoeslag dagbesteding thuiswonend kind
  • Maatwerktoeslag intensieve dagbesteding / dagbehandeling
  • Maatwerktoeslag logeren

  Documenten opsturen naar het VGZ Zorgkantoor 

  Digitaal 

  Opsturen kan snel en makkelijk via MijnVGZzorgkantoor.nl. Maak een scan/pdf/foto van het document en kies in Mijn VGZ Zorgkantoor voor ‘document uploaden’.  

  Post 

  Stuurt u het document liever per post? Dit is ons postadres: 
  Zorgkantoren coöperatie VGZ 
  Afdeling pgb 
  Postbus 676 
  5600 AR Eindhoven 

 • Documenten opsturen naar het VGZ Zorgkantoor 

  Al deze documenten stuurt u naar het VGZ Zorgkantoor

  Digitaal 

  Opsturen kan snel en makkelijk via MijnVGZzorgkantoor.nl. Maak een scan/pdf/foto van het document en kies in Mijn VGZ Zorgkantoor voor ‘document uploaden’.  

  Post 

  Stuurt u het document liever per post? Dit is ons postadres: 
  Zorgkantoren coöperatie VGZ 
  Afdeling pgb 
  Postbus 676 
  5600 AR Eindhoven 

 • Documenten opsturen naar het VGZ Zorgkantoor 

  Digitaal 

  Opsturen kan snel en makkelijk via MijnVGZzorgkantoor.nl. Maak een scan/pdf/foto van het document en kies in Mijn VGZ Zorgkantoor voor ‘document uploaden’.  

  Post 

  Stuurt u het document liever per post? Dit is ons postadres: 
  Zorgkantoren coöperatie VGZ 
  Afdeling pgb 
  Postbus 676 
  5600 AR Eindhoven