Jaarafrekening

Van de Sociale Verzekeringsbank ontvangt u een budgetoverzicht. Hierop staat welk bedrag zij hebben betaald aan uw zorgverleners. U controleert dit overzicht en als u ermee akkoord bent, geeft u dat door aan de SVB. De SVB geeft dit vervolgens aan ons door en wij sturen u een jaarafrekening. In het PGB Portaal staat een budgetoverzicht. 

Wat staat er op de jaarafrekening?

Op de jaarafrekening staat het totale pgb dat wij u hebben toegekend en het bedrag dat de SVB aan uw zorgverleners heeft betaald.

Wanneer terugbetalen?

Het kan zijn dat u uw pgb of een deel daarvan moet terugbetalen. Hiervoor krijgt u dan een rekening. Voorbeelden:

Betaal op tijd, voorkom extra administratiekosten

Betaal uw rekening op tijd dan betaalt u geen extra administratiekosten. Als u na de betalingsherinnering niet heeft betaald, wordt er een incassobureau ingeschakeld. Dit betekent dat u ook de administratiekosten die het incassobureau maakt betaalt. De hoogte van de administratiekosten hangen samen met de hoogte van het bedrag dat u moet terugbetalen. In de Wet Incasso Kosten staat hoe het incassobureau de administratiekosten moet berekenen.