Budgetvaststelling

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) stuurt u 1 keer per kwartaal een budgetoverzicht. Hierop kunt u zien wat u heeft uitgegeven en hoeveel geld u nog overheeft. De laatste versie van uw budgetoverzicht staat ook in het PGB Portaal. Na afloop van het kalenderjaar of als uw budget eindigt, stuurt de SVB deze gegevens naar het Zorgkantoor. Wij sturen u dan een (definitieve) budgetvaststelling.

Wat staat er op de budgetvaststelling?

Op de budgetvaststelling staat het totale pgb dat wij u hebben toegekend en het bedrag dat de SVB aan uw zorgverleners heeft betaald.

Wanneer terugbetalen?

Het kan zijn dat u uw pgb of een deel daarvan moet terugbetalen. Hiervoor krijgt u dan een rekening. Voorbeelden:

Betaal op tijd, voorkom extra administratiekosten

Betaal uw rekening op tijd dan betaalt u geen extra administratiekosten. Als u na de betalingsherinnering niet heeft betaald, wordt er een incassobureau ingeschakeld. Dit betekent dat u ook de administratiekosten die het incassobureau maakt betaalt. De hoogte van de administratiekosten hangen samen met de hoogte van het bedrag dat u moet terugbetalen. In de Wet Incasso Kosten staat hoe het incassobureau de administratiekosten moet berekenen. U kunt ook een betalingsregeling afspreken. 

Mogelijk interessant voor u