Modulair pakket thuis

Zorg thuis is er als u zelf nog veel kunt regelen en zelfstandig kunt blijven wonen. Of als u mensen heeft die u daarbij helpen, bijvoorbeeld u partner of mantelzorger. De kosten van zorg thuis mogen niet hoger zijn dan zorg in een instelling en de zorg thuis dient verantwoord te zijn. Met zorg thuis wordt ook zorg in een aanleunwoning, een woon-zorgcomplex of serviceflat bedoeld.

MPT

Met een MPT ontvangt u de zorg thuis. Het MPT is een pakket dat u en uw zorgaanbieder(s) samen vaststellen. U maakt met één of meerdere zorgaanbieders afspraken over de zorg die u nodig heeft. U kunt bijvoorbeeld een combinatie maken van verpleging, persoonlijke verzorging en hulp bij het huishouden. Kies uit de zorgaanbieders waarmee het zorgkantoor afspraken heeft. Deze zorgaanbieders staan in de Zorgatlas.

U kiest voor MPT als: 

 • U een gedeelte van de zorg uit een VPT nodig heeft
 • U van meerdere zorgaanbieders zorg wilt ontvangen
 • U een deel van uw zorg met een PGB wilt regelen
 • U zelf voor de maaltijden zorgt

Wat valt onder MPT?

Een MPT kan bestaan uit een combinatie van de volgende onderdelen (modules):
 • Verpleging
 • Persoonlijke verzorging
 • Begeleiding (individueel of in groepsverband)
 • Behandeling (individueel of in groepsverband)
 • Vervoer van en naar de dagbehandeling en/of begeleiding groep
 • Hulp bij het huishouden
 • Logeren (tijdelijk verblijf)
U stelt samen met de zorgaanbieder een zorgplan op. De zorgaanbieder regelt de zorg die u nodig heeft.

Wat zit niet in een MPT?

 • Maaltijden
 • Huur of hypotheek van uw woning
 • Woonkosten zoals gas, water, licht
 • Woningaanpassingen
 • Voor huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, psychiatrische zorg, farmaceutische zorg, en tandheelkundige kunt u een vergoeding krijgen vanuit de zorgverzekeringswet. Vraag ernaar bij uw zorgverzekeraar
 • Ook hulpmiddelen vallen niet onder de Wlz. U kunt een vergoeding krijgen bij de gemeente of bij de zorgverzekeraar. Bekijk de wegwijzer hulpmiddelen

Zorgatlas

Op zoek naar een zorgaanbieder bij u in de buurt? Zoek snel en makkelijk online in de Zorgatlas.