Zorgkantoren Coöperatie VGZ
  Zoeken
print deze pagina     
1. Aanvragen
Vragen over uw indicatie
2. Zorg in natura of pgb
3. Kies uw zorgverlener
4. Betalen
Zorgprofielen
Zorg in het buitenland
Contact
 

Stap 1: CIZ indicatie aanvragen

Het aanvragen van langdurige zorg die onder de Wet langdurige zorg valt, begint met het aanvragen van een indicatie.  

Aanvragen indicatie bij CIZ

U vraagt de indicatie aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of u recht hebt op Wlz-zorg. Ook kijken ze naar welke zorg en hoeveel zorg u nodig hebt. Dit heet indicatiestelling.

Bereid u goed voor

Het is belangrijk dat u de indicatiesteller duidelijk uitlegt wat u nodig hebt en waarom. In dit gesprek moet u ook al een keuze maken voor zorg in natura of pgb en een zorgverlener. Zorg dus dat u goed voorbereid het (telefoon-)gesprek ingaat. Zet op een rijtje welke hulp u nodig hebt. Het is belangrijk dat u zich niet beter of slechter voordoet dan u zich voelt.

Indicatiebesluit

U krijgt binnen zes weken na de aanvraag een indicatiebesluit. Hierin staat  waar u recht op hebt:
- het zorgprofiel of
- de functie(s) (alleen voor wie Wlz-indiceerbaar is) en
- het aantal uren zorg.
Het aantal uren dat u zorg kunt krijgen, wordt aangegeven met een klasse. Een klasse geeft het minimale en het maximale aantal uren of dagdelen per week aan. Heeft u gekozen voor een pgb? Dan krijgt u een budget voor het gemiddeld aantal uren van de klasse.

Herindicatie

De meeste indicaties zijn onbeperkt geldig. Als uw situatie verandert vraag dan een herindicatie aan bij het CIZ.
In een aantal gevallen heeft een indicatie een beperkte geldigheid:
- Behandeling
- GGZ-B
- Eerstelijns verblijf
Vraag in deze gevallen minimaal acht weken voor de indicatie verloopt een nieuwe indicatie aan. 

Vragen?

Lees hier de antwoorden op vragen over het aanvragen van een indicatie of herindicatie.


Links

www.ciz.nl 
informatiefolders CIZ