Bereid uw aanvraag voor

Heeft u bepaald hoe en waar u zorg wilt? En heeft u geen vragen meer? Dan is het belangrijk dat u alle informatie, documenten en gegevens gaat verzamelen voor de indicatie-aanvraag bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ behandelt de aanvraag alleen als deze helemaal compleet is.

De volgende documenten wil het CIZ van u ontvangen

 • Kopie documenten met de Op deze informatie staat een logo van de arts/behandelaar. Er moet een handtekening (of een stempel) van de arts, behandelaar (of instantie) op staan. en op welke datum deze is gesteld
 • Een kopie document van de arts of behandelaar over het verloop van de ziekte of aandoening, de behandelingen en de bijkomende problemen
 • Een Hierin staat welke zorg er nodig is nu en in de toekomst. Deze beschrijving is niet verplicht, maar wel wenselijk. van uw (lichamelijke en geestelijke) functioneren
 • Als u dat heeft een kopie zorg- of behandelplan
 • Een machtigingsformulier als u iemand machtigt om de aanvraag voor u te doen (indien van toepassing)
 • Het Een kopie van de beschikking van de rechtbank. dat u wettelijk vertegenwoordiger bent (indien van toepassing)

Het CIZ wil het volgende van u weten

 • Wilt u zorg thuis? Of in een zorginstelling met of zonder behandeling?
 • Hoe wilt u de zorg thuis regelen? Wilt u de zorg laten regelen (ZIN) of de zorg zelf regelen PGB? Lees meer
 • De zorginstelling of de zorgverlener van wie u zorg wilt ontvangen
 • De ziekte, aandoening of beperking die u heeft
 • De problemen die u hierdoor heeft

De volgende stap

Heeft u alle gevraagde informatie, documenten en gegevens compleet? Dan bent u nu klaar om uw aanvraag voor langdurige zorg in te dienen bij het CIZ

Hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner

U kunt kosteloos een onafhankelijk cliëntondersteuner inschakelen. Een cliëntondersteuner kan u helpen bij het aanvragen van een indicatie voor u of uw naaste.