Bepaal uw zorgwensen

Wilt u een indicatie voor langdurige zorg aanvragen? Dan is het belangrijk om in deze fase al te bedenken waar u zorg wilt krijgen. En hoe u de zorg wilt regelen. Uw wensen en keuzes over waar en hoe zijn bepalend voor uw aanvraag voor een indicatie langdurige zorg.

Zorg thuis of in een zorginstelling

  • Volledig pakket thuis (VPT). Wilt u graag thuis blijven wonen en dezelfde zorg ontvangen als in een zorginstelling? Met een volledig pakket thuis ontvangt u deze zorg thuis. Inclusief maaltijden. Alle zorg wordt geleverd door dezelfde zorgaanbieder. Lees meer
  • Modulair pakket thuis (MPT). Wilt u een deel van het totale zorgpakket ontvangen? Of wilt u de zorg via verschillende zorgverleners regelen? Dat kan met een modulair pakket thuis. U kiest er dan voor delen (modules) van het totale zorgpakket niet te ontvangen. Omdat u dat niet wilt. Of omdat u dat zelf regelt met een persoonsgebonden budget. Maaltijden regelt u in dit geval zelf. Lees meer
  • Persoonsgebonden budget (PGB). Wilt u graag thuis blijven wonen en zelf regelen wie, waar en hoe u de zorg wilt krijgen? Dan kunt u een pgb aanvragen. U maakt dan zelf afspraken met zorgverleners en regelt zelf de betaling. Ook is het mogelijk om een combinatie van MPT en pgb te kiezen. Lees meer
 • Heeft u zorg in een instelling nodig? Daarvoor heeft het zorgkantoor afspraken met verzorgingshuizen, verpleeghuizen en zorginstellingen voor gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg gemaakt. U krijgt daar alle zorg die u nodig heeft, inclusief de maaltijden.

   

De zorg en de betaling zelf regelen of laten regelen

 • U kunt kiezen om zorg te krijgen van aanbieders waarmee het zorgkantoor afspraken mee heeft gemaakt. We noemen dit zorg in natura (ZIN). Hierbij kiest u zelf welke zorgaanbieder u verzorgt of ondersteunt. U maakt met deze zorgaanbieder afspraken hoe u zorg en ondersteuning krijgt. U kunt thuis of in een zorginstelling ZIN krijgen.

  ZIN betekent:
  • Het VGZ Zorgkantoor heeft afspraken gemaakt met de zorgaanbieders
  • Het zorgkantoor betaalt de zorgaanbieder voor uw zorg
  • U hoeft zelf geen administratie te doen
 • Een persoonsgebonden budget (PGB) is een budget waarmee u zelf zorg of ondersteuning inkoopt. Met een PGB bepaalt u zelf door wie, wanneer, waar en hoe u de zorg wilt krijgen. U maakt hiervoor afspraken met zorgverleners. De SVB beheert het budget en betaalt de zorgverleners. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u uw budget op de juiste manier besteedt. En voert zelf de administratie. Een PGB vraagt u aan bij ons zorgkantoor. Het zorgkantoor bekijkt of u in aanmerking komt voor een PGB. Wordt uw PGB-aanvraag niet goedgekeurd dan kunt u gebruik maken van zorg in natura (ZIN).

  Lees meer over PGB

Levert uw huidige zorgverlener ook langdurige zorg?

Heeft u op dit moment al zorg of ondersteuning van een zorgverlener vanuit de Wmo of de zorgverzekering en bent u tevreden? Vraag of deze zorgverlener ook zorg vanuit de Wlz levert. 

De volgende stap

Advies over ouderenzorg

Zorgt u voor een oudere die steeds meer hulp nodig heeft? Het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg denkt met u mee over zorg thuis of in een instelling. Welke mogelijkheden zijn er? Hoe regelt u de zorg?