Bepaal uw zorgwensen

Wilt u een indicatie voor langdurige zorg aanvragen? Dan is het belangrijk om in deze fase al te bedenken waar u zorg wilt krijgen. En hoe u de zorg wilt regelen. Uw wensen en keuzes over waar en hoe zijn bepalend voor uw aanvraag voor een indicatie langdurige zorg.

Zorg thuis of in een zorginstelling

  • Volledig pakket thuis (VPT). Wilt u graag thuis blijven wonen en dezelfde zorg ontvangen als in een zorginstelling? Met een volledig pakket thuis ontvangt u deze zorg thuis. Inclusief maaltijden. Alle zorg wordt geleverd door dezelfde zorgaanbieder. Lees meer
  • Modulair pakket thuis (MPT). Wilt u een deel van het totale zorgpakket ontvangen? Of wilt u de zorg via verschillende zorgverleners regelen? Dat kan met een modulair pakket thuis. U kiest er dan voor delen (modules) van het totale zorgpakket niet te ontvangen. Omdat u dat niet wilt. Of omdat u dat zelf regelt met een persoonsgebonden budget. Maaltijden regelt u in dit geval zelf. Lees meer
  • Persoonsgebonden budget (PGB). Wilt u graag thuis blijven wonen en zelf regelen wie, waar en hoe u de zorg wilt krijgen? Dan kunt u een pgb aanvragen. U maakt dan zelf afspraken met zorgverleners en regelt zelf de betaling. Ook is het mogelijk om een combinatie van MPT en pgb te kiezen. Lees meer
 • Heeft u zorg in een instelling nodig? Daarvoor heeft het zorgkantoor afspraken met verzorgingshuizen, verpleeghuizen en zorginstellingen voor gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg gemaakt. U krijgt daar alle zorg die u nodig heeft, inclusief de maaltijden.

  • Bekijk met welke instelling het VGZ Zorgkantoor afspraken heeft gemaakt. Open de Zorggids
  • Wat is zorg in een zorginstelling? Lees meer

De zorg en de betaling zelf regelen of laten regelen

 • U kunt kiezen om zorg te krijgen van aanbieders waarmee het zorgkantoor afspraken mee heeft gemaakt. We noemen dit zorg in natura (ZIN). Hierbij kiest u zelf welke zorgaanbieder u verzorgt of ondersteunt. U maakt met deze zorgaanbieder afspraken hoe u zorg en ondersteuning krijgt. U kunt thuis of in een zorginstelling ZIN krijgen.

  ZIN betekent:

  • Het VGZ Zorgkantoor heeft afspraken gemaakt met de zorgaanbieders
  • Het zorgkantoor betaalt de zorgaanbieder voor uw zorg
  • U hoeft zelf geen administratie te doen

  In de Zorggids staan de zorgaanbieders waar u terecht kunt voor ZIN. 

 • Een persoonsgebonden budget (PGB) is een budget waarmee u zelf zorg of ondersteuning inkoopt. Met een PGB bepaalt u zelf door wie, wanneer, waar en hoe u de zorg wilt krijgen. U maakt hiervoor afspraken met zorgverleners. De SVB beheert het budget en betaalt de zorgverleners. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u uw budget op de juiste manier besteedt. En voert zelf de administratie. Een PGB vraagt u aan bij ons zorgkantoor. Het zorgkantoor bekijkt of u in aanmerking komt voor een PGB. Wordt uw PGB-aanvraag niet goedgekeurd dan kunt u gebruik maken van zorg in natura (ZIN).

  Lees meer over PGB

Levert uw huidige zorgverlener ook langdurige zorg?

Heeft u op dit moment al zorg of ondersteuning van een zorgverlener vanuit de Wmo of de zorgverzekering en bent u tevreden? Vraag of deze zorgverlener ook zorg vanuit de Wlz levert. 

De volgende stap

Advies van het Kennisloket

Het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg geeft gratis advies over passende ouderenzorg. En waar en hoe u deze zorg regelt. Bel ze gerust op voor een adviesgesprek. Dit kan ook al voordat u een Wlz-indicatie gaat aanvragen.