Bezwaar maken

Volgens de wet mogen we beslissingen nemen over de langdurige zorg. Bijvoorbeeld of u een pgb, een modulair pakket thuis of een volledig pakket thuis krijgt. Het kan zijn dat u het niet eens bent met onze beslissing. U mag ons dan altijd bellen en vragen om een uitleg.

Niet tevreden? Maak dan bezwaar

Bent u na onze toelichting niet tevreden? Dan kunt u een bezwaar maken tegen onze beslissing. U doet dat schriftelijk of via het contactformulier. Wij nemen uw bezwaar in behandeling als u daarin de volgende gegevens vermeldt:

  • Uw naam
  • Uw relatienummer
  • Uw adres
  • De datum (de dag waarop u het bezwaar indient)
  • Het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • Een toelichting op wat uw bezwaar is
  • Uw handtekening

 

Niet eens met de indicatie?

Neem contact op met het CIZ als u het niet eens bent met uw indicatie.

 

Niet eens met hoogte van de eigen bijdrage?

U kunt bij het CAK terecht als u het niet eens bent met de hoogte van de eigen bijdrage. Dit moet u binnen zes weken doen. Deze zes weken gaan in op de dag na de datum van het besluit van het CAK.

 

Verder lezen 

In de klachtenfolder leest u verder over het maken van bezwaar.