Volledig pakket thuis (VPT)

Zorg thuis is er als u zelf nog veel kunt regelen en zelfstandig kunt blijven wonen. Of als u mensen heeft die u daarbij helpen, bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger. De kosten van zorg thuis mogen niet hoger zijn dan zorg in een instelling en de zorg thuis dient verantwoord te zijn. Met zorg thuis wordt ook zorg in een aanleunwoning, een woon-zorgcomplex of serviceflat bedoeld.

VPT

U krijgt met een VPT (bijna) alle zorg die u in een zorginstelling zou ontvangen, thuis. Deze zorg wordt geleverd door één zorgaanbieder. In de Zorgatlas staan alle zorgaanbieders waarmee het zorgkantoor afspraken heeft gemaakt.

U kiest voor VPT als:

 • U thuis verzorgd wil worden, maar dan met het gemak van zorg die u in een zorginstelling zou ontvangen
 • U maaltijden wilt ontvangen
 • Alle zorg bij 1 zorgaanbieder wilt regelen

Wat valt onder VPT?

 • Verpleging
 • Persoonlijke verzorging
 • Begeleiding (individueel of in groepsverband)
 • Behandeling (individueel of in groepsverband)
 • Vervoer van en naar de dagbehandeling en/of begeleiding groep
 • Hulp bij het huishouden
 • Logeren (tijdelijk verblijf)
 • Maaltijden (eten en drinken)

U stelt samen met de zorgaanbieder een zorgplan op. De zorgaanbieder regelt de zorg die u nodig heeft.

Wat zit niet in een VPT?

 • Huur of hypotheek van uw woning
 • Woonkosten zoals gas, water, licht
 • Woningaanpassingen
 • Voor huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, psychiatrische zorg, farmaceutische zorg, en tandheelkundige kunt u een vergoeding krijgen vanuit de zorgverzekeringswet. Vraag ernaar bij uw zorgverzekeraar
 • Ook hulpmiddelen vallen niet onder de Wlz. U kunt een vergoeding krijgen bij de gemeente of bij de zorgverzekeraar. Bekijk de wegwijzer hulpmiddelen
 

Zorgatlas

Op zoek naar een zorgaanbieder? Zoek snel en makkelijk online in de Zorgatlas.