Regel uw pgb-zaken in het PGB Portaal

01-03-2023

Afspraken en betalingen maken met zorgverleners gaat sneller, makkelijker en overzichtelijker digitaal in het PGB Portaal. Bijvoorbeeld de zorgovereenkomsten opstellen, wijzigen en ondertekenen, declareren en ziekmeldingen. De meeste budgethouders of hun gewaarborgde hulpen maken al gebruik van het PGB Portaal. Om technische redenen had helaas nog niet iedereen toegang tot het PGB Portaal. Daar komt vanaf 12 april 2023 voor sommigen verandering in. In dit bericht leest u er meer over.

Wooninitiatief enkel huis

Een budgethouder (of de gewaarborgde hulp) met een ‘wooninitiatief enkel huis', kan vanaf 12 april 2023 inloggen in het PGB Portaal. Bij een 'wooninitiatief enkel huis' ontvangt de budgethouder alleen huisvesting van het wooninitiatief.   

Informatie over de overgang naar het PGB Portaal

De budgethouders die vanaf 12 april kunnen inloggen in het PGB Portaal, ontvangen rond 3 maart een brief van ons zorgkantoor met daarin extra informatie. Wilt u meer weten over het PGB Portaal? Meer informatie staat op de website van het VGZ Zorgkantoor of op de website van het PGB Portaal

Webinars met Per Saldo

Samen met Per Saldo (de landelijke vereniging voor mensen met een pgb) organiseert het VGZ Zorgkantoor op 30 maart en 4 april een Webinar over het PGB Portaal. Voor budgethouders of hun gewaarborgde hulp. In de Webinars wordt uitgelegd wat het PGB Portaal te bieden heeft om iemand snel op weg te helpen.

Nog geen toegang tot het PGB Portaal

Helaas kunnen vanaf 12 april nog niet al onze budgethouders of hun gewaarborgde hulpen inloggen in het PGB Portaal. Om technische redenen kan een kleine groep nog niet inloggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om budgethouders met een zorgverlener met een buitenlandse BSN of KvK-nummer. Of budgethouders die in 2023 een verstrekking hebben vanuit een ander domein (bijvoorbeeld Wmo). Op het moment dat zij wel kunnen inloggen ontvangen ze een brief van ons zorgkantoor. Tot die tijd kunnen zorgovereenkomsten, declaraties en andere afspraken met zorgverleners hetzelfde geregeld worden zoals dat nu ook gaat.