Vanaf 22 mei wijzigt het beheer van een pgb voor nieuwe budgethouders

22-05-2024

De gewaarborgde hulp voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) uit de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt afgeschaft. Door een aanpassing in de wet- en regelgeving is het voor nieuwe budgethouders vanaf 22 mei niet mogelijk om het pgb te laten beheren door een gewaarborgde hulp. Een budgethouder die zijn eigen budget niet kan of wil beheren, kan een pgb-beheerder aanstellen om het pgb te beheren.   

Gewaarborgde hulp wordt pgb-beheerder 

Het verwerken van een nieuwe aanvraag voor een pgb vraagt tijd. Vanwege de duur van dit proces wordt bij aanvragen vanaf 22 mei 2024 de gewaarborgde hulp niet meer als mogelijkheid aangeboden. Een budgethouder die zijn eigen budget niet kan of wil beheren, kan een pgb-beheerder aanstellen om het pgb te beheren  

Huidige budgethouders met een gewaarborgde hulp 

Mensen die al een pgb met een gewaarborgde hulp hebben, worden door hun zorgkantoor geïnformeerd over de wijziging. De afschaffing gaat officieel in op 1 juli 2024 en moet geregeld zijn voor 1 juli 2028. De huidige gewaarborgde hulp kan het pgb blijven beheren. Wel moet het ‘Machtigingsformulier pgb-beheerder’ ingevuld worden. De afschaffing van de gewaarborgde hulp heeft geen invloed op de hoogte van het persoonsgebonden budget.  

Budgethouder beheert zelf pgb 

Voor budgethouders die zelf hun pgb beheren, verandert er niks.  

Het beheer van het pgb 

Met een pgb kunnen mensen hun eigen zorg inkopen. Een budgethouder mag zelf het pgb beheren als deze persoon handelingsbevoegd is (dus geen wettelijk vertegenwoordiger heeft) en pgb-vaardig is. Bij het beheren van een pgb komt veel kijken. Voor een groot deel van de budgethouders is het zelf beheren van het pgb niet eenvoudig. Daarom regelt een pgb-beheerder dit voor hen. Met het ‘machtigingsformulier pgb-beheerder' wordt een pgb-beheerder geregeld.

Zorgkantoren voeren de wijziging door op verzoek van het ministerie van VWS.

Meer informatie