Toeslag wooninitiatief

Voldoet een wooninitiatief aan de voorwaarden? Dan kunt u de toeslag wooninitiatief aanvragen. Dit is een extra budget voor het organiseren van zorg, het leveren van zorg in gemeenschappelijke woonruimtes en voor de huur van een gemeenschappelijke ruimte. Ook is er een kwaliteitstoeslag Verpleging & Verzorging. Deze toeslag hoeft u niet aan te vragen, maar wordt automatisch toegevoegd aan uw budget.

Wooninitiatief

Hoogte

De toeslag wooninitiatief is € 5.007 (2023) en € 5.401 (2024) per kalenderjaar.
 is vanaf 2024 ook onderdeel van de toeslag. 

Voorwaarden  

De toeslag wooninitiatief is voor het betalen van kosten voor het organiseren van zorg en voor het leveren van zorg in gemeenschappelijke woonruimtes in een wooninitiatief.

  • Er wonen minimaal 3 en maximaal 26 bewoners. De bewoners ontvangen een PGB
  • Alle bewoners wonen op 1 adres. Dit adres staat in het GBA-register van de gemeente
  • Wonen de bewoners op meerdere adressen? Dan mogen de adressen niet verder dan 100 meter uit elkaar liggen
  • Er is minimaal één gemeenschappelijke ruimte waar de bewoners gezamenlijk activiteiten hebben
  • De beheerder van het wooninitiatief moet een verklaring wooninitiatief invullen en ondertekenen
  • De budgethouder is in staat om eigen regie te voeren over de inkoop van zorg en ondersteuning. Bekijk de  

Meer informatie staat in artikel 3.1.4 van het Besluit langdurige zorg.

Aanvragen

Is het wooninitiatief nog niet bekend bij ons zorgkantoor? Vul dan samen met de beheerder van het wooninitiatief de verklaring in. Het zorgkantoor beoordeelt of iemand recht heeft op de toeslag. De datum waarop u volgens de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) bent ingeschreven op het adres van het wooninitiatief, is de datum waarop de toeslag ingaat. Is de aanvraag akkoord? Dan staat de toeslag wooninitiatief jaarlijks op uw toekenningsbeschikking. Op het moment dat het wooninitiatief bij ons zorgkantoor bekend is, hoeft onderstaande verklaring niet ingevuld te worden. De toeslag wordt dan automatisch meegenomen. 

 Verklaring wooninitiatief 

Kwaliteitstoeslag Verpleging & Verzorging

De kwaliteitstoeslag Verpleging & Verzorging kan het wooninitiatief gebruiken om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Denk aan de inzet van extra (deskundig) personeel en het bevorderen van persoonsgerichte zorg. Hoe het wooninitiatief de kwaliteit van de zorg verhoogt, geeft u aan in de zorgovereenkomst. De toeslag is bedoeld voor zorgverleners. Zij kunnen hiermee meer zorg met betere kwaliteit bieden. 

Hoogte

De hoogte van de kwaliteitstoeslag Verpleging & Verzorging is € 4.552 (2023) en € 4.842 (2024). 

Voorwaarden

  • U heeft een indicatie voor zorgprofiel VV4, VV5, VV6, VV7 of VV8
  • U woont in een kleinschalig wooninitiatief
  • U ontvangt een toeslag wooninitiatief

Aanvragen

U hoeft de kwaliteitstoeslag Verpleging & Verzorging niet aan te vragen bij ons zorgkantoor. Als u recht heeft op deze toeslag wordt het bedrag automatisch meegenomen in uw budget. U ziet dit bedrag dan terug op uw toekenningsbeschikking.