Zorgovereenkomst wooninitiatief

Gaat u wonen in een wooninitiatief en krijgt u ook de zorg via het wooninitiatief? Dan sluit u een zorgovereenkomst met het wooninitiatief. Onderdeel van de zorgovereenkomst is een zorgbeschrijving waarin staat welke zorg u krijgt, waarom en voor hoeveel uur. 

Zorgovereenkomst opstellen

Het is belangrijk dat u in de zorgovereenkomst aangeeft hoeveel uur een zorgverlener zorg levert, of dit op vaste momenten is en welke zorg of ondersteuning u krijgt. Zoals individuele begeleiding, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, vervoer, huishoudelijke hulp of logeeropvang. Alleen de zorg of ondersteuning die u echt krijgt, mag gedeclareerd worden. Bereikbaarheid of aanwezigheid van een zorgverlener valt hier niet onder. U kunt dan ook geen zorgovereenkomst maken voor 24 uur per dag (of 168 uur per week). Heeft u een toeslag wooninitiatief? Benoem waar de toeslag aan besteed wordt. 

PGB Portaal

Het maken van een zorgovereenkomst gaat snel en makkelijk in het PGB Portaal. Kies voor de zorgovereenkomst ‘opdracht met een instelling’. Vink aan dat uw zorgverlener een wooninitiatief is.

1. Zorg op vaste momenten

Krijgt u de zorg of de ondersteuning vanuit het wooninitiatief op vaste momenten in de week? Kies dan in de  zorgovereenkomst voor een vast maandloon. In de maandloonspecificatie en het weekschema vermeldt u de uren dat u zorg of ondersteuning krijgt. Heeft u toegang tot het PGB Portaal? De gegevens die u ingevuld heeft in de maandloonspecificatie en in het weekschema, kunt u verwerken in het PGB Portaal bij ‘werkafspraken en vergoedingen’. (Het is niet mogelijk om deze documenten te uploaden in het PGB Portaal). U kunt er ook voor kiezen om de maandloonspecificatie en het weekschema naar ons toe te sturen via MijnVGZzorgkantoor

 Downloads

 Wijziging

Ook als uw bestaande zorgovereenkomst wijzigt stuurt u de maandloonspecificatie en het weekschema mee. Zo heeft u een goed overzicht van de zorg en ondersteuning die is afgesproken met het wooninitiatief. 


2. Zorg op verschillende momenten

Krijgt u de zorg of ondersteuning vanuit het wooninitiatief niet op vaste momenten? Kies dan in de zorgovereenkomst voor achteraf declareren. U hoeft geen weekschema en maandloonspecificatie in te vullen.

Wooninitiatief enkel huis

Heeft u een Wooninitiatief enkel huis betekent dat het wooninitiatief alleen de huisvesting levert en niet de zorg. Een bewoner koopt zelf de zorg in bij zorgverleners.? Dan is het niet nodig om een zorgovereenkomst met het wooninitiatief op te stellen. Wel moet bekend zijn waaraan de toeslag wordt besteed. Dit kan omschreven worden in een zorgbeschrijving of moet op de factuur staan. De toeslag wooninitiatief is bedoeld voor kosten aan zorginfrastructuur. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimte of brandalarm. Het is niet bestemd voor woonlasten. 

Krijgt u ook zorg van zorgverleners? Dan koopt u daarvoor zelf de zorg in. Met elke zorgverlener sluit u een zorgovereenkomst af. 

Mogelijk interessant voor u