Zorg inkopen

Met een persoonsgebonden budget kiest u zelf bij wie u de zorg inkoopt. U vult voor alle zorgverleners een zorgovereenkomst in en beschrijft de zorg die zij leveren in een zorgbeschrijving. U stuurt de overeenkomsten en beschrijvingen naar ons op, waarna we controleren of u uw pgb mag besteden aan de zorg die u wilt inkopen.

Zorgbeschrijvingen invullen

U maakt een zorgbeschrijving voor elke zorgverlener waar u zorg wilt inkopen. U vermeldt daarin onder meer om welke zorg het gaat. En waar en wanneer u dit krijgt. 


Dit instructiefilmpje legt helder uit hoe u een zorgbeschrijving invult.
Regel uw pgb-zaken online
Wat mag u betalen? 

Zorgovereenkomsten afsluiten

U sluit overeenkomsten af met de zorgverleners waar u de zorg inkoopt. Welke zorgovereenkomst u kunt gebruiken, hangt af van wie uw zorgverlener is. Meer informatie daarover en de verplichte modelovereenkomsten vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank


Formulier invullen lastig?
We houden speciale inloopspreekuren om u te helpen bij het invullen van zorgbeschrijvingen en zorgovereenkomsten.

Afspraken maken: zet ze in uw zorgplan

In een (niet verplicht) zorgplan beschrijft u precies welke zorg en ondersteuning u krijgt. U legt er de afspraken in vast die u maakt met uw zorgverlener. Dat geeft u meer invloed op de zorg. Hulpverleners gebruiken het zorgplan ook om informatie over te dragen aan elkaar. In het zorgplan staat:

 • wat u zelf wilt doen
 • waar u hulp bij wilt
 • hoe u die hulp krijgt (bijvoorbeeld hoe laat en hoe vaak)
 • hoe de zorgverlener uw privacy kan respecteren
 • welke hulp uw familie of anderen kunnen geven

U maakt het zorgplan samen met uw zorgverlener(s). Andere namen voor een zorgplan zijn leefplan, persoonlijk plan, begeleidingsplan of ondersteuningsplan.

In te kopen zorg goed laten keuren

De zorgbeschrijvingen en zorgovereenkomsten stuurt u naar ons op. Hebt u met uw zorgverlener ook een zorg- of begeleidingsplan gemaakt? Dan kunt u dit meesturen, maar dat is niet verplicht. We controleren of u uw pgb mag besteden aan de zorg die u wilt inkopen. Ook de Sociale Verzekeringsbank beoordeelt de zorgovereenkomsten en let daarbij op de arbeidsrechtelijke aspecten. Wanneer alles gecontroleerd is, ontvangt u daarover bericht. Is dat positief? Dan mag u beginnen met het krijgen van de zorg. 

 

Logeeropvang inkopen

 • Wat is logeeropvang?

  Bij logeeropvang verblijft de budgethouder korte tijd ergens anders. De zorg wordt daarmee tijdelijk op een verantwoorde manier overgenomen van de mantelzorger. Het is doel is dan ook de mantelzorger te ontlasten.
 • Hoeveel logeeropvang mag u inkopen?

  Met uw pgb mag u maximaal 156 etmalen logeeropvang inkopen. Dit kan voor maximaal drie etmalen per week. U kunt de dagen ook opsparen voor een langere logeerperiode.

 • Welke voorwaarden gelden er?
  • De zorgaanbieder waar u logeeropvang inkoopt, zorgt voor een beschermende logeerplek. Dat betekent dat er sprake moet zijn van een veilige woon- en leefomgeving en van samenhangende zorg. U krijgt dan alle zorg die nodig is om veilig te logeren;
  • Logeeropvang  is inclusief maaltijden, drinken en het schoonmaken van de ruimte;
  • Tijdens het etmaal logeeropvang kunt u geen andere zorg inkopen of een andere zorgverlener inzetten;
  • Logeeropvang kunt u alleen binnen de Europese Unie inkopen.
 • Hoe vraagt u logeeropvang aan?
  • U maakt samen met uw zorgaanbieder een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving. In de zorgovereenkomst spreekt u een tarief per etmaal af;
  • U stuurt de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving naar ons op;
  • Wij beoordelen of logeeropvang die u inkoopt voldoet aan de voorwaarden en informeren u daarover.
Hebt u vragen over het pgb?
Bijvoorbeeld over de zorgbeschrijvingen en zorgovereenkomsten? Wilt u weten waar u zorg kunt inkopen? Wij helpen u graag verder.

Waar vindt u zorgverleners?

U kunt zelf kiezen bij wie u de zorg inkoopt. De zorg die u wilt inzetten moet wel vallen onder de Wet langdurige zorg. Een handig hulpmiddel daarbij is de Per saldo hulpgids.  

Bent u het niet eens met onze beslissing?

Bel ons voor een toelichting. Wij beantwoorden uw vragen en zoeken samen met u naar een oplossing. En als het nodig is, maken we meteen een correctie. U hoeft dan geen schriftelijk bezwaar meer te maken. Makkelijk en snel.

Handig om te weten bij het inkopen van zorg

 • Betaal niet meer dan het maximumtarief

  Is uw zorgverlener niet professioneel of een familielid in de eerste of tweede graad? Dan mag u maximaal € 20 per uur of dagdeel betalen.
  Hebt u een professionele zorgverlener? Dan mag u maximaal € 63 per uur betalen of € 58 per dagdeel. 


  Deze tarieven gelden niet als u vóór 2014 een pgb kreeg van het zorgkantoor en deze niet onderbroken is geweest. Is uw budget bij het zorgkantoor na 31 december 2014 (tijdelijk) beëindigd? Dan gelden voor u de genoemde maximumtarieven wél.

  Er is sprake van een professionele zorgverlener als deze staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (kvk) als zorgverlener én een BIG-registratie heeft. Heeft uw zorgverlener geen BIG-registratie maar wel een kvk-inschrijving? Dan mag u alleen het professionele tarief betalen als de kvk-inschrijving Wlz-zorg betreft

 • Houd rekening met het minimum loon

  Bij het inkopen van zorg moet u rekening houden met het minimum loon. Dat geldt óók voor familieleden waar u zorg bij inkoopt.

  Meer informatie over het minimum loon en vakantiegeld vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

 • Let op de kwaliteit van een zorgverlener

  Let op dat u met uw pgb zorg van goede kwaliteit inkoopt.
  Het gaat om het volgende:

  • informeer of uw zorgverlener een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) heeft en vraag hiervan een kopie. Uit de VOG blijkt dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een taak of baan in de samenleving. Meer informatie vindt u op www.justis.nl. Het is niet verplicht om deze verklaring te vragen aan uw zorgverlener. Toch adviseren wij dit wel te doen. Het is ter bescherming van uw eigen belangen, omdat u op deze manier weet met wie u in zee gaat.
  • denk voordat u zorg inkoopt goed na wat u precies van een zorgverlener verwacht.
  • vraag of uw zorgverlener referenties kan laten zien. Dat zijn ervaringen van andere mensen die hij/zij zorg heeft gegeven.
 • Hoeveel uur mag een zorgverlener werken
  Het is belangrijk dat uw zorgverlener op tijd rust neemt en niet te lang werkt op een dag. Zorg ervoor dat hij of zij niet meer dan 40 uur per week voor u werkt. Als uw zorgverlener onder het Arbeidstijdenbesluit valt, gelden er andere regels. Lees verder over regels voor werktijden op de website van de Rijksoverheid of in het Arbeidstijdenbesluit op www.wetten.nl.