X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord

Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg (ggz) is er voor mensen met langdurige psychiatrische problemen. Vanaf 2021 verandert de wet en valt een deel van deze zorg onder de Wet langdurige zorg. Heeft u uw hele leven intensieve zorg vanuit de ggz nodig? Vraag dan in 2020 een indicatie aan bij het CIZ.

Lees verder over:

 

Vraag langdurige zorg aan

Wilt u langdurige ggz via de Wlz? Dit vraagt u aan bij het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt uw recht op langdurige ggz. Lees meer over het aanvragen van langdurige zorg, de keuzes die u heeft en hoe u zich daarop voorbereidt.

 

CIZ beoordeelt uw aanvraag

Het CIZ beoordeelt of de zorg en ondersteuning die u krijgt vanaf 2021 onder de Wlz. U krijgt van het CIZ een beslissing. Dit staat in een indicatiebesluit. Heeft u recht op ggz vanuit de Wlz dan: 

 • Houdt u uw hele leven recht op deze zorg
 • Krijgt u van ons hulp bij het regelen van passende zorg
 • Doen we ons best om ervoor te zorgen dat u de zorg blijft ontvangen van uw vertrouwde zorgverlener(s). Bij uw CIZ-aanvraag heeft u uw voorkeursaanbieders aangegeven
 • Nemen we contact met u op als er toch iets in uw zorg verandert

Zorgprofiel in indicatiebesluit

Bij recht op Wlz-zorg staat het zorgprofiel in het indicatiebesluit. Het zorgprofiel geeft aan hoeveel zorg u nodig heeft. Voor de ggz zijn dit de zorgprofielen:

 • 1 GGZ-W: wonen met intensieve begeleiding
 • 2  GGZ-W: wonen met intensieve begeleiding en verzorging
 • 3  GGZ-W: wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering
 • 4 GGZ-W: wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging
 • 5 GGZ-W: beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding

Wanneer krijgt u zorg vanuit de Wlz?

U krijgt zorg vanuit de Wlz als u een indicatiebesluit van het CIZ heeft ontvangen. En de zorgbemiddeling door het zorgkantoor is afgerond. Heeft u voor 1 januari 2021 een indicatiebesluit van het CIZ ontvangen? Dan krijgt u meestal vanaf 1 januari 2021 zorg vanuit de Wlz. 

Soms komt het voor dat uw zorg in de Wlz op een latere datum ingaat. Tot dat moment behoudt u dezelfde zorg bij dezelfde zorgaanbieder zoals u dat nu gewend bent. Uw zorg komt dan nog steeds vanuit uw (centrum)gemeente en/of zorgverzekeraar. Is dat voor u het geval? Dan ontvangt u daarover bericht van ons zorgkantoor. Meer informatie hierover vindt u ook op de website van de overheid. 

Heeft u op 1 januari 2021 nog geen indicatiebesluit van het CIZ ontvangen? Of heeft u wel een indicatiebesluit, maar is de zorgbemiddeling nog niet afgerond (zin) of de pgb-aanvraag nog niet goedgekeurd? Kijk wat voor u van toepassing is.

 • 1. Voorkeur voor zorg in natura (zin) 

  U heeft al een indicatiebesluit van het CIZ ontvangen
  Totdat de zorgbemiddeling geregeld is, krijgt u dezelfde zorg die u nu ook heeft, vanuit uw gemeente/zorgverzekeraar. Als het zorgkantoor de zorgbemiddeling heeft afgerond krijgt u zorg vanuit de Wlz. U krijgt daarover bericht van uw zorgaanbieder. U hoeft daarvoor niets te doen.   

  U heeft nog geen indicatiebesluit van het CIZ ontvangen
  U ontvangt eerst een indicatiebesluit van het CIZ. Daarna gaat het zorgkantoor voor u aan de slag met de zorgbemiddeling. Totdat de zorgbemiddeling geregeld is, krijgt u dezelfde zorg die u nu ook heeft, vanuit uw gemeente/zorgverzekeraar. Als het zorgkantoor de zorgbemiddeling heeft afgerond krijgt u zorg vanuit de Wlz. U krijgt daarover bericht van uw zorgaanbieder. U hoeft daarvoor niets te doen.   

   
 • 2. U heeft nu bij uw gemeente of zorgverzekeraar een pgb, maar wil graag in de Wlz zorg in natura (zin) ontvangen 

  Neem contact op met ons. Wij geven u graag telefonisch uitleg.
 • 3. Voorkeur voor persoonsgebonden budget (pgb) 

  Kies uw situatie

  1: Uw pgb-aanvraag is goedgekeurd door ons zorgkantoor voor 1 januari 2021

  • U kunt vanaf 1 januari 2021 uw zorg in de Wlz regelen met een pgb
  • U ontvangt een toekenningsbeschikking. Hierop staat hoe hoog uw pgb is
  • U betaalt een eigen bijdrage. Het CAK stuurt u een brief met de hoogte van de eigen bijdrage

  2: U heeft VOOR 7 december 2020 een indicatiebesluit vanuit het CIZ ontvangen, maar uw pgb-aanvraag is nog niet goedgekeurd door het zorgkantoor op 1 januari 2021

  • U krijgt een tijdelijk Wlz-pgb bij de SVB. De hoogte van het pgb is afhankelijk van de indicatie die u van het CIZ heeft ontvangen
  • U ontvangt een tijdelijke toekenningsbeschikking. Hierop staat hoe hoog uw tijdelijke pgb is
  • U krijgt dezelfde zorg bij dezelfde zorgaanbieder zoals u nu ook heeft bij uw gemeente en/of zorgverzekeraar
  • U betaalt een eigen bijdrage. Het CAK stuurt u een brief met de hoogte van de eigen bijdrage
  • Controleer of uw huidige zorgovereenkomsten nog steeds geldig zijn. Als dat niet zo is, dan kunt u deze verlengen met een wijzigingsformulier van de SVB

   Als uw pgb-aanvraag is goedgekeurd door het zorgkantoor:
  • U krijgt een blijvende toekenningsbeschikking met de ingangsdatum en de hoogte van uw Wlz-pgb bij de SVB
  • U moet met elke zorgverlener een nieuwe Wlz-zorgovereenkomst afsluiten. U moet ook voor elke zorgverlener een zorgbeschrijving maken.

    Als uw pgb-aanvraag wordt afgewezen door het zorgkantoor:

  • U krijgt zorg in natura (zin). Wij kijken samen met u bij welke zorgaanbieder dat kan en vanaf wanneer. Het tijdelijke pgb stopt wanneer dit geregeld is

  3: U heeft NA 7 december 2020 een indicatiebesluit van het CIZ ontvangen, maar uw pgb-aanvraag is nog niet goedgekeurd door het zorgkantoor

  Uw gemeente verlengt uw huidige Wmo-indicatie en uw pgb. U kunt uw zorg zelf blijven regelen zoals u gewend bent. Krijgt u zorg via uw zorgverzekeraar? Let u er dan op dat u ook na 1 januari nog een geldige indicatie heeft. Deze indicatie wordt bij een pgb niet automatisch verlengd.

  Op het moment dat de pgb-aanvraag is goedgekeurd door het zorgkantoor ontvangt u zorg vanuit de Wlz. En vervalt uw pgb bij de gemeente of de zorgverzekeraar.

   

  4: U heeft voor 1 januari 2021 een Wlz-indicatie aangevraagd bij het CIZ, maar nog geen indicatiebesluit ontvangen van het CIZ?

  Uw gemeente verlengt uw huidige Wmo-indicatie en uw pgb. U kunt uw zorg zelf blijven regelen zoals u gewend bent. Krijgt u zorg via uw zorgverzekeraar? Let u er dan op dat u ook na 1 januari nog een geldige indicatie heeft. Deze indicatie wordt bij een pgb niet automatisch verlengd.

  Op het moment dat de pgb-aanvraag is goedgekeurd door het zorgkantoor ontvangt u zorg vanuit de Wlz. En vervalt uw pgb bij de gemeente of de zorgverzekeraar.

 • 4. U heeft nu bij uw gemeente of zorgverzekeraar zorg in natura (zin), maar wil graag in de Wlz zorg met een pgb ontvangen 

  Neem contact op met ons. Wij geven u graag telefonisch uitleg.

Veel gestelde vragen

 • Waarom moet ik over naar de Wlz?

  Omdat de wet verandert in 2021. Geestelijke gezondheidszorg wordt dan betaald vanuit de Wlz en niet meer via de gemeente of de zorgverzekering. In 2020 vraagt u bij het CIZ alvast een indicatie aan voor langdurige zorg. De wet is recent veranderd zodat ook mensen met een psychische stoornis samenhangende zorg voor een langere tijd krijgen. U hoeft niet steeds opnieuw aan te tonen dat u intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig heeft.
 • Ik heb nu begeleid wonen. Kan ik blijven wonen waar ik nu woon? 

  Dit proberen we wel. Dit is eind 2020 bekend. Is dit niet het geval dan laten wij u dit zo snel mogelijk weten en zoeken we samen met u naar een passende oplossing.
 • Ik ben niet tevreden over mijn huidige zorgverlener .Waar kan ik terecht?

  Bespreek eerst uw klachten met uw zorgverlener. Deze moet de kans krijgen om uw klacht op te lossen. Op de website van uw zorgverlener staat hoe u een klacht indient. Wordt de klacht niet opgelost? Bespreek de klacht dan met ons. Wij kunnen voor u bemiddelen. 
 • Vervalt mijn zorgverzekering?

  Nee, u behoudt nog steeds uw zorgverzekering. Iedereen in Nederland is verplicht om een zorgverzekering te hebben. U kunt daarbij kiezen uit verschillende zorgverzekeraars. 
  Voor de Wet langdurige zorg is Nederland verdeeld in regio’s. In elke regio heeft één zorgverzekeraar de taak om zorgkantoor te zijn. Het zorgkantoor regelt de Wlz-zorg voor alle mensen in de regio. Het maakt daarbij niet uit waar u een zorgverzekering heeft. Het zorgkantoor is er voor iedereen in uw regio met een Wlz-indicatie. 

Hulp nodig

Handige informatie en filmpjes

 • Film over de overgang van ggz naar Wlz
 • Film over de veranderingen voor klanten met beschermd wonen
 • Film verandering langer dan 3 jaar verblijf in een ggz-instelling
 • Film verandering korter dan 3 jaar verblijf in een ggz-instelling
 • Informatie vanuit de overheid    
Placeholder

Verder lezen over langdurige zorg

Langdurige zorg aanvragen

Waar wilt u zorg ontvangen en wie regelt de zorg?

Wilt u dat wij de zorg voor u regelen of wilt u dat zelf doen met een persoonsgebonden budget (pgb)? Let op pgb is niet mogelijk bij zorgprofiel 5-GGZW

Bekijk de verschillende mogelijkheden

 

Eigen bijdrage

De overheid vergoedt meestal het grootste deel van uw zorgkosten. Die kosten vallen onder de Wet langdurige zorg. Zelf betaalt u ook een bedrag. De hoogte van het bedrag verschilt per situatie. Dit heet een eigen bijdrage. Het CAK brengt de eigen bijdrage bij u in rekening. Lees meer over de eigen bijdrage

Wat is het zorgkantoor in uw regio?

Het zorgkantoor regelt de langdurige zorg voor iedereen in een regio. U kunt er terecht met uw vragen over langdurige geestelijke gezondheidszorg.

Vind het zorgkantoor in uw regio