Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg (ggz) is er voor mensen met langdurige psychiatrische problemen. Vanaf 2021 verandert de wet en valt een deel van deze zorg onder de Wet langdurige zorg. Heeft u uw hele leven intensieve zorg vanuit de ggz nodig? Vraag dan in 2020 een indicatie aan bij het CIZ.

Lees verder over:

Vraag langdurige zorg aan

Wilt u langdurige ggz via de Wlz? Dit vraagt u aan bij het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt uw recht op langdurige ggz. Lees meer over het aanvragen van langdurige zorg, de keuzes die u heeft en hoe u zich daarop voorbereidt.

 

CIZ beoordeelt uw aanvraag

Het CIZ beoordeelt of de zorg en ondersteuning die u krijgt vanaf 2021 onder de Wlz. U krijgt van het CIZ een beslissing. Dit staat in een indicatiebesluit. Heeft u recht op ggz vanuit de Wlz dan: 

 • Houdt u uw hele leven recht op deze zorg
 • Krijgt u van ons hulp bij het regelen van passende zorg
 • Doen we ons best om ervoor te zorgen dat u de zorg blijft ontvangen van uw vertrouwde zorgverlener(s). Bij uw CIZ-aanvraag heeft u uw voorkeursaanbieders aangegeven
 • Nemen we contact met u op als er toch iets in uw zorg verandert

Zorgprofiel in indicatiebesluit

Bij recht op Wlz-zorg staat het zorgprofiel in het indicatiebesluit. Het zorgprofiel geeft aan hoeveel zorg u nodig heeft. Voor de ggz zijn dit de zorgprofielen:

 • 1 GGZ-W: wonen met intensieve begeleiding
 • 2  GGZ-W: wonen met intensieve begeleiding en verzorging
 • 3  GGZ-W: wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering
 • 4 GGZ-W: wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging
 • 5 GGZ-W: beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding

Veel gestelde vragen

 • Omdat de wet verandert in 2021. Geestelijke gezondheidszorg wordt dan betaald vanuit de Wlz en niet meer via de gemeente of de zorgverzekering. In 2020 vraagt u bij het CIZ alvast een indicatie aan voor langdurige zorg. De wet is recent veranderd zodat ook mensen met een psychische stoornis samenhangende zorg voor een langere tijd krijgen. U hoeft niet steeds opnieuw aan te tonen dat u intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig heeft.
 • Dit proberen we wel. Dit is eind 2020 bekend. Is dit niet het geval dan laten wij u dit zo snel mogelijk weten en zoeken we samen met u naar een passende oplossing.
 • Bespreek eerst uw klachten met uw zorgverlener. Deze moet de kans krijgen om uw klacht op te lossen. Op de website van uw zorgverlener staat hoe u een klacht indient. Wordt de klacht niet opgelost? Bespreek de klacht dan met ons. Wij kunnen voor u bemiddelen. 
 • Nee, u behoudt nog steeds uw zorgverzekering. Iedereen in Nederland is verplicht om een zorgverzekering te hebben. U kunt daarbij kiezen uit verschillende zorgverzekeraars. 
  Voor de Wet langdurige zorg is Nederland verdeeld in regio’s. In elke regio heeft één zorgverzekeraar de taak om zorgkantoor te zijn. Het zorgkantoor regelt de Wlz-zorg voor alle mensen in de regio. Het maakt daarbij niet uit waar u een zorgverzekering heeft. Het zorgkantoor is er voor iedereen in uw regio met een Wlz-indicatie. 

Hulp nodig

Handige informatie en filmpjes

 • Film over de overgang van ggz naar Wlz
 • Film over de veranderingen voor klanten met beschermd wonen
 • Film verandering langer dan 3 jaar verblijf in een ggz-instelling
 • Film verandering korter dan 3 jaar verblijf in een ggz-instelling
 • Informatie vanuit de overheid    
Placeholder

Verder lezen over langdurige zorg

Langdurige zorg aanvragen

Waar wilt u zorg ontvangen en wie regelt de zorg?

Wilt u dat wij de zorg voor u regelen of wilt u dat zelf doen met een persoonsgebonden budget (pgb)? Let op pgb is niet mogelijk bij zorgprofiel 5-GGZW

Bekijk de verschillende mogelijkheden

 

Eigen bijdrage

De overheid vergoedt meestal het grootste deel van uw zorgkosten. Die kosten vallen onder de Wet langdurige zorg. Zelf betaalt u ook een bedrag. De hoogte van het bedrag verschilt per situatie. Dit heet een eigen bijdrage. Het CAK brengt de eigen bijdrage bij u in rekening. Lees meer over de eigen bijdrage

Wat is het zorgkantoor in uw regio?

Het zorgkantoor regelt de langdurige zorg voor iedereen in een regio. U kunt er terecht met uw vragen over langdurige geestelijke gezondheidszorg.

Vind het zorgkantoor in uw regio