Pgb: gewaarborgde hulp is afgeschaft

01-07-2024

De gewaarborgde hulp voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) uit de Wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 juli 2024 afgeschaft. Het zorgkantoor neemt hierover contact op met bestaande budgethouders die nu een gewaarborgde hulp hebben. Voor 1 juli 2028 moet het beheer van het pgb zijn aangepast. Een budgethouder die het eigen pgb niet kan of wil beheren, kan - in plaats van een gewaarborgde hulp - een pgb-beheerder aanwijzen. 

Als een gewaarborgde hulp het pgb beheert, kan diegene dit blijven doen. Wel is daarvoor een administratieve aanpassing nodig. Het zorgkantoor neemt contact op met de budgethouders voor wie een aanpassing nodig is.  

Pgb-beheerder aanmelden 

Met een pgb kunnen mensen hun eigen zorg inkopen. Als iemand het pgb niet zelf beheert, doet een pgb-beheerder dit namens de budgethouder. De wettelijk vertegenwoordiger van de budgethouder kan het pgb beheren of iemand die gemachtigd wordt via het machtigingsformulier van het zorgkantoor.  

Burgerlijk Wetboek 

Zorgkantoren hebben deze wijziging doorgevoerd vanwege gewijzigde wet- en regelgeving.   

Meer informatie