Gewaarborgde hulp wordt pgb-beheerder

Benieuwd wat er voor u verandert?

  • Beantwoord de vragen
  • Binnen 1 minuut weet u of er voor u iets verandert
  • En wat er verandert
De wet- en regelgeving rond het beheer van het pgb wijzigt per 1 juli 2024. Dat betekent dat het voor toekomstige budgethouders niet langer mogelijk is om het pgb te laten beheren door een gewaarborgde hulp. En ook voor budgethouders die op dit moment een gewaarborgde hulp hebben, is dit op termijn niet meer mogelijk. Het is wel mogelijk om het pgb te laten beheren door een wettelijk vertegenwoordiger of een gevolmachtigde. In onze communicatie noemen we deze persoon een pgb-beheerder. Hieronder leest u meer over de wijziging en wat dit voor u betekent.

 Wat is de wijziging?

Eerder was een gewaarborgde hulp of een wettelijk vertegenwoordiger verplicht op het moment dat een budgethouder het pgb niet zelf mocht beheren, kon beheren of wilde beheren. In de gewijzigde wet- en regelgeving staat dat een pgb alleen nog beheerd kan worden door de budgethouder zelf (als deze handelingsbevoegd en pgb-vaardig is), een wettelijk vertegenwoordiger of door iemand die gevolmachtigd wordt voor het beheer.

  • De mogelijkheid voor het aanstellen van een gewaarborgde hulp vervalt vanaf 1 juli 2024 voor budgethouders die een pgb toegekend krijgen
  • Voor budgethouders die op dit moment een gewaarborgde hulp hebben, geldt dat de administratieve aanpassing naar gevolmachtigde voor 1 juli 2028 geregeld moet zijn. Hierover neemt het zorgkantoor contact op

 Hoe werkt het vanaf 1 juli 2024?

  • Voor handelingsbevoegde budgethouders: als u uw eigen pgb wil beheren, dan toetst het zorgkantoor of u pgb-vaardig bent. Zo ja, dan kunt u zelf het pgb beheren. Zo nee, dan kunt u een pgb-vaardig persoon machtigen die het pgb namens u beheert. Of u vraagt een wettelijk vertegenwoordiger aan. Als u uw eigen pgb niet wilt beheren, dan kunt u ook vrwijwillig iemand machtigen om uw pgb te beheren. Dat noemen wij een pgb-beheerder
  • Handelingsonbevoegde budgethouders: de wettelijk vertegenwoordiger beheert het pgb. Of de wettelijk vertegenwoordiger machtigt iemand anders om het pgb te beheren

Heeft u op dit moment een pgb en beheert een gewaarborgde hulp het pgb? Dan ontvangt u uiterlijk 1 juli 2028 een brief met daarin meer informatie. Uw gewaarborgde hulp kan in de nieuwe situatie nog steeds het pgb beheren. Er is wel een administratieve aanpassing nodig; een volmacht. De volmacht wordt geregeld door het invullen en ondertekenen van het 'Machtigingsformulier pgb-beheerder'. 

U kunt nu al een pgb-beheerder aanstellen door het 'Machtigingsformulier pgb-beheerder' in te vullen. Vanaf 1 juli 2024 nemen we het machtigingsformulier in behandeling.

 In het nieuws

Wat betekent deze wijziging voor mij?

  • Druk op de button 'Maak de test'
  • Beantwoord de vragen
  • Binnen 1 minuut weet u of er voor u iets gaat veranderen en wat er gaat veranderen